FacebookMail

Misja

Misją Fundacji Vis Salutis jest inicjowanie, wspieranie i promowanie różnorodnych działań na rzecz wsparcia szeroko rozumianego zdrowia psychicznego i somatycznego.

Fundacja Vis Salutis została powołana z myślą o wspieraniu pacjentów z zaburzeniami psychicznymi i z chorobami somatycznymi. Fundację powołał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Naszym celem jest organizacja infrastruktury leczniczej, prowadzenie badań w zakresie zapotrzebowania społecznego na usługi medyczne oraz prowadzenie szkoleń.

Fundacja szczególnym zainteresowaniem darzy osoby niepełnosprawne, przewlekle chore i marginalizowane. Ma także służyć organizowaniu wszelkich inicjatyw pro-zdrowotnych z pożytkiem dla społeczeństwa. Myślą przewodnią Fundacji Vis Salutis jest niesienie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej determinowanej problemami zdrowotnymi, wykluczeniem społecznym i wkraczaniem w wiek senioralny.

Wizja Fundacji to budowa sieci instytucji pomocowych wsparcia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia psychicznego i somatycznego. Ponadto Zarząd Fundacji zamierza powołać instytut typu „think-tank” funkcjonujący w obszarze zadań statutowych Fundacji.

Celami Fundacji są:
1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie zdrowia i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej;
2. Organizowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw w zakresie rozwoju nauk medycznych, wspomaganie i promowanie inicjatyw pro – zdrowotnych, a także krzewienie medycznej informacji naukowej w środowisku medycznym jak również szeroko rozumianej tematyki medycznej wśród społeczeństwa – ze szczególnym uwzględnieniem problematyki osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych psychicznie i somatycznie;
3. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia somatycznego;
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Ratowanie i ochrona ludności;
6. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
7. Działalność charytatywna;
8. Promocja i organizacja wolontariatu;
9. Tworzenie i prowadzenie domów stałego pobytu na terenie objętym działalnością Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, starszych, przewlekle chorych psychicznie i somatycznie;
10. Wspieranie finansowe i organizacyjne Centrum Medycznego Vis Salutis;
11. Prowadzenie ośrodków dziennego pobytu, w tym: warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, ośrodków wsparcia socjalnego, środowiskowych domów samopomocy i innych form wsparcia i rehabilitacji – indywidualnych i w grupie;
12. Wspierania rozwoju profilaktyki, lecznictwa i rehabilitacji medycznej oraz kształtowania postaw prozdrowotnych;
13. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów. Działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.

Jeśli zachcecie Państwo wesprzeć naszą Fundację prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub podajemy nr konta do wpłat: 66 2130 0004 2001 0684 9046 0001

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Kontakt z nami
Подробнее на сайте: https://keepmedicine.ruhttps://rankmedicine.ruhttps://chinese-medicine.ruhttps://dearmedicine.ru https://safemedicine.ruhttps://yetimedicine.ru https://enjoymedicine.ruGo to top of pagehttps://whitemedicine.ru https://bravemedicine.ruGo to top of pagehttps://indianmedicine.ruhttps://natural-cure.ruGo to top of page https://washealth.ru https://medicineway.ru https://focmedicine.ru https://medicinego.ru
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.