FacebookMail

Łódź

CENTRUM MEDYCZNE VIS SALUTIS w Łodzi

Poradnia Zdrowia Psychicznego Vis Salutis w Łodzi przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 jest nowym, kompleksowym ośrodkiem zapewniającym opiekę z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychiatrii dorosłych.  Zatrudniamy wybitych specjalistów z zakresu psychiatrii, psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz logopedii. Specjalizujemy się szczególnie:

 

 • W diagnozie i terapii autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych
 • ADHD i niepełnosprawności intelektualnej 
 • Zaburzeniach afektywnych i zaburzeniach psychotycznych
 • Zespołach otępiennych
 • Uzależnieniach 

 

Mocną stroną naszej poradni jest zespół psychoterapeutów wyspecjalizowanych w:

 • Terapii uzależnień
 • Psychoterapii rodzin
 • Psychoterapii par
 • Psychoterapii indywidualnej 
 • Terapii logopedycznej 

Zapewniamy profesjonalizm i miłą atmosferę

  

W naszym Zespole pracują:

 

prof. Pietras    dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras - psychiatra, specjalista chorób wewnętrznych, pracownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor około 200 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także współautor wielu pozycji książkowych. Naukowo interesuje się zaburzeniami afektywnymi w przebiegu chorób somatycznych oraz genetyką molekularną. Od wielu lat jest zaangażowany w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych na autyzm. W roku roku akademickim 2015/2016 otrzymał wyróżnienie dla najlepszego nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
dr Andrzej Witusik   dr Andrzej Witusik - jest psychologiem i psychoterapeutą. Prowadzi terapię indywidualną, terapię par oraz terapię rodzin w nurtach psychodynamicznym i systemowym. Udziela także porad w zakresie doradztwa psychologicznego oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych.  
 Magdalena Olempska-Wysocka   dr n.hum. Magdalena Olempska-Wysocka - psycholog, surdopedagog, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Wykładowca UAM w Poznaniu. Od ponad dziesięciu  lat pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną dzieci z wadą słuchu, z zaburzeniami mowy i komunikacji, opóźnionym rozwojem mowy, autyzmem, zespołem Aspergera.  
 Małgorzata Bogdańska   mgr Małgorzata Bogdańska - psycholog, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. 0d 2006 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.
Ukończone studia:
 • Psychologia (Uniwersytet Łódzki) - studia magisterskie
 • Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju (Uniwersytet Warszawski)
 • Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku i Rodzinie (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • Logopedia (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in. 3-stopniowe szkolenie dotyczące terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem, wykorzystania AAC, VB-MAPP.
 
 Katarzyna Pasierbiak   mgr Katarzyna Pasierbiak - psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutą krótkoterminowym w podejściu BSFT w trakcie procesu certyfikacji. Od wielu lat jest nauczycielem akademickim na wyższych uczelniach, w ostatnich latach w Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, gdzie przygotowuje do zawodu przyszłych psychoterapeutów uzależnień. Od 15 lat pracuje w zawodzie. Realizuje swoją pasję jaka jest pomoc ludziom. Prywatnie niepoprawna marzycielka, optymistka, fantastka, idealistka, utopistka i sentymentalistka wierząca w drugiego człowieka.  
 Joanna Stanisz   mgr Joanna Stanisz -psycholog, oligofrenopedagog, certyfikowany realizator programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” wg programu Joanny Sakowskiej. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym 3- modułowy kurs terapii behawioralnej dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Zajmuje się diagnozą oraz wsparciem psychologicznym i terapeutycznym dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w szczególności z całościowym zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera) i niepełnosprawnością intelektualną. Wspiera rodziców dzieci i młodzieży prowadząc grupy wsparcia i warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze. Na co dzień pracuje w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi, współpracuje z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności jako członek składów orzekających.  
    mgr Waldemar Żmudziński - psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji. Absolwent Studium Psychoterapii Uzależnień VIS SALUTIS(akredytacja PARPA) w Łodzi. Z wykształcenia instruktor i reżyser teatralny. Autor projektu Terapeutyczna Strefa Teatru. Doświadczenie zdobywał m.in. na Oddziale Terapii Uzależnień Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku. Posiada uprawnienia do prowadzenia Programu Ograniczania Picia zgodnie z zaleceniami PARPA.  
  mgr Patrycja Król - pedagog, doradca zawodowy, socjoterapeuta. Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji – absolwentka Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis (akredytacja PARPA) z Łodzi. Od 10 lat pracuje, jako pedagog z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. W Fundacji Vis Salutis jest koordynatorem działań z obszaru profilaktyki oraz koordynatorem projektu „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć dla dzieci i młodzieży”. Doświadczenie zdobywała m.in. na Oddziale Leczenia Uzależnień Centrum Psychiatrycznego w Warcie. Prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych oraz współuzależnionych.  

 

Wizyty umawiamy telefonicznie pod numerem: 888 960 980

W naszej pracy respektujemy standardy zawodowe wyznaczone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

CENY:

 1. Wizyta u psychiatry – 200 zł.
 2. Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzm, zespół Aspergera – 600 zł.
 3. Indywidualna konsultacja psychologiczna – 100 zł.
 4. Diagnoza logopedyczna – od 100 zł. do 150 zł.
 5. Terapia logopedyczna – 60 zł/30 min, 100 zł/60 min.
 6. Diagnoza pedagogiczna – od 100zł. do 150 zł.
 7. Terapia pedagogiczna- 60 zł/30 min, 100 zł/60 min.
 8. Terapia behawioralna – cykl zajęć obejmujący 10 spotkań, 1x w tygodniu 90 min – 750 zł.
 9. Trening umiejętności społecznych – cykl zajęć grupowych obejmujący 10 spotkań 90 min 1x w tygodniu – 750 zł.
 10. Szkoła dla rodziców – cykl zajęć grupowych dla dorosłych obejmujący 10 spotkań 1x w tygodniu, 120 min – 500 zł.
 11. Pisemna opinia, informacja o dziecku po diagnozie, z zajęć indywidualnych, grupowych- 100 zł.
 12. Wizyta u psychoterapeuty (indywidualna) – 100 zł., par – 120 zł., rodzin 150 zł.
 13. Wizyta u terapeuty uzależnień – od 100 zł. do 150 zł.

 

UWAGA!

Podane ceny usług medycznych są publikowane tylko w celach informacyjnych i nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl