FacebookMail

Warsztat "Gra o dobre i zdrowe życie" Cz. 1

 

Od dawna obserwujemy ogromne i wciąż rosnące zainteresowanie terapeutów uzależnień tematem uzależnień behawioralnych. Dlatego w ramach działalności naszej Fundacji będziemy mieli przyjemność zaprosić Państwa do udziału w cyklu warsztatów dotyczących metod pracy z uzależnieniami behawioralnymi. Naszym celem jest pogłębienie przez uczestników swojej wiedzy, a tym samym poszerzenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się szeroko rozumianym pojęciem pracy z osobami uzależnionymi, zagrożonymi uzależnieniem oraz ich rodzinami; zrozumienie oraz profesjonalne udzielenie pomocy osobom uzależnionym od różnych czynności. Chcemy i bardzo zależy nam na tym, aby terapeuci uzależnień czuli, że mają solidne podstawy oraz czuli się dobrze przygotowani i wyposażeni w narzędzia terapeutyczne do pracy ze specyfiką problemów, jaką niosą za sobą uzależnienia behawioralne.

Planowany termin pierwszych zajęć to:

12.09.2019 r./ 09.00-18.30 – 10 godzin
13.09.2019 r. / 09.00-18.30 – 10 godzin

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową, w otwartej, przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach.

Cele zajęć:

 • Dostarczenie wiedzy na temat uzależnienia od hazardu, jego mechanizmów, faz i dynamiki rozwoju.
 • Zdobycie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od hazardu.

 

Korzyści z warsztatu:
Zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności, jak pracować w kontakcie indywidualny z osobą uzależnioną i współuzależnioną.

 • Umiejętność postępowania na różnych etapach pracy terapeutycznej.
 • Refleksja oraz umiejętność postępowania w różnych trudnych i specyficznych sytuacjach z klientami.

Zagadnienia:

 • Dostarczenie szeroko pojętej wiedzy na temat uzależnień behawioralnych, a w szczególności uzależnienia od hazardu.
 • Poznanie specyficznego stylu, charakteru uzależnienia pacjenta, okoliczności towarzyszących zachowaniu nałogowemu w celu ujawnienia sytuacji ryzyka oraz błędnego koła podtrzymującego to zachowanie.
 • Budowanie i monitorowanie motywacji do pracy terapeutycznej.
 • Poznanie różnych metod ograniczania lub kontroli nałogowego zachowania (wymiar behawioralny).
 • Restrukturyzacja poznawcza myśli, analiza i konstruktywna zmiana.
 • Zniekształcenia poznawcze ( rozpoznanie i korygowanie przez pacjenta tj. błędów myślowych i podstawowych przekonań dotyczących grania hazardowego).
 • Tworzenie strategii ochronnych zmniejszania ryzyka gry. Wzmocnienie pozytywnych rodzajów działalności alternatywnych do gry.
 • Wypracowanie z pacjentem nowych rozwiązań w zakresie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego.
 • Budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości, określenie własnych możliwości i ograniczeń

 

Przebieg zajęć:

 • Podczas zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wiedzą dotyczącą uzależnień behawioralnych – mechanizm uzależnienia od hazardu u uzależnionego pacjenta, jak i rodziny.
 • Będziemy również zajmować się poszczególnymi zagadnieniami dotyczącymi specyficznej pracy z takimi osobami, jak również wybranymi trudnościami i problemami wynikającymi z pracy z takimi klientami ( rozpoczniemy naukę tworzenia strategii pracy z osobami uzależnionymi od hazardu )
 • I oczywiście wiedzę teoretyczną przećwiczymy w praktyce.

 

Metody pracy:

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi uczestników, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod (przede wszystkim z wykorzystaniem laptopa i projektora multimedialnego do wyświetlania prezentacji multimedialnych bądź filmów szkoleniowych). W większości zajęcia składać się będą z ćwiczeń warsztatowych; dyskusji kierowanej, z nastawieniem na aktywność uczestników oraz edukacji. Ponadto każdy z uczestników będzie miał możliwość przećwiczyć swój warsztat pracy na forum grupy. Sposób prowadzenia zajęć zakłada maksymalny i aktywny udział wszystkich uczestników warsztatu. Uczestnicy po warsztacie otrzymają materiały szkoleniowe.

Osoba prowadząca: Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak

Koszt szkolenia 350 zł.

Zgłoszenia proszę wysyłać z potwierdzeniem płatności na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zgłoszenie bez opłaty nie będzie brane pod uwagę.

W zgłoszeniu / w tytule płatności proszę wpisać "warsztat czerwiec"

Liczba miejsc ograniczona - 20 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Fundacja Vis Salutis
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
KRS: 0000542091, NIP: 7292707186, REGON: 360728903 www.vissalutis.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl