FacebookMail

Wymagania edytorskie

 

Instrukcje dla autorów

Zasady ogólne

 1. Redakcja pisma „Psychoterapia i Uzależnienia” przyjmuje do publikacji prace naukowe związane z problematyką czasopisma: oryginalne, przeglądowe, opisy przypadków oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych, listy do redakcji, komentarze redakcyjne, recenzje książek.
 2. Rada Naukowa i recenzenci oceniają nadesłane prace pod kątem:
  • nowatorskiego ujęcia danego zagadnienia,
  • wartości metodologicznej i badawczej,
  • znaczenia dla rozwoju badań naukowych,
  • użyteczności w praktyce terapeutycznej i klinicznej,
  • pogłębionej refleksji badawczej.
 3. Autor pracy składa oświadczenia, iż:
  • praca nie była wcześniej publikowana (w części lub całości) lub złożona w Redakcji innego czasopisma,
  • przenosi na Wydawcę prawa autorskie.
 4. Autorzy zobowiązani są do ochrony danych osobowych pacjentów, ujawniając jedynie dane kliniczne i naukowe. Materiał ikonograficzny powinien być tak przygotowany, aby wykluczyć identyfikację pacjentów, chyba że wyrażą oni na to pisemną zgodę.
 5. Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść publikowanych artykułów zgodnie z zasadami odpowiedzialności cywilnej.
 6. Artykuły należy przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres mailowy redakcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

Wymogi techniczne

 • zapis w standardowym formacie MS Word .doc lub .docx,
 • czcionka: Times New Roman lub Calibri,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: 2,5 cm,
 • przypisy: wewnątrz tekstu, w nawiasach okrągłych, np. (Karakuła, 2007, s. 23–28)
 • numeracja: u dołu strony,
 • pliki uzupełniające (ryciny, zdjęcia): w formacie .jpg lub .tiff, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.
 • formatowanie: nie numerować stron oraz nie formatować tekstu poprzez kontrolę sierot, wdów i bękartów, dzielenie wyrazów itp.

 

Struktura manuskryptu

 1. Imię i nazwisko Autora, afiliacja
 2. Tytuł publikacji w języku polskim i angielskim
 3. Streszczenie w języku polskim i angielskim:
  • objętość: do 1000 znaków,
  • struktura: Introduction, Aim, Material and methods, Results, Conclusions (nie dotyczy prac poglądowych)
 4. Słowa kluczowe: maksymalnie 7 słów
 5. Tekst główny
 6. Bibliografia

 

Sporządzanie bibliografii

Bibliografia powinna być ułożona zgodnie z cytowaniem w tekście. Spis piśmiennictwa należy przedstawić w następujący sposób:

 1. artykuł z czasopisma:
  Nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi): przedział stron. Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż 5, należy podać nazwiska 3 pierwszych, z dopiskiem „i wsp.”.
  Przykład:
  Mosiołek A. Schizofrenia jako choroba funkcjonowania poznawczego. Psychiatria. 2015;12:128–136.
 2. książka:
  Nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
  Przykład:
  Karakuła H. Poszukiwanie wskaźników genetycznej podatności na schizofrenię. Badania porównujące funkcje neurokognitywne, neurofizjologiczne, neurometaboliczne chorych na schizofrenię, ich zdrowego rodzeństwa i grupy kontrolnej. Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego, Lublin 2007.
 3. rozdział w książce:
  Nazwisko autora, tytuł, przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
  Przykład:
  Raytek H., Morgan T., Chung N. Interwencje poznawczo-behawioralne w nadużywaniu alkoholu i uzależnieniu od alkoholu. W: Reinecke M.A., Clark D.A. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005: 367–397.
 4. źródła internetowe:
  Nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł, adres internetowy (data dostępu).
  Przykład:
  Jacennik B. Promocja farmaceutyków a przekonania i zachowania zdrowotne – rozważania z punktu widzenia promocji zdrowia. http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/60-nowiny-psychologiczne/200-promocja-farmaceutykow-a-przekonania-i-zachowania-zdrowotne-8211-rozwazania-z-punktu-widzenia-promocji-zdrowia-sup-1-sup.htmlc (12.10.2016).

 

 

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl