FacebookMail

Zasady recenzowania

 

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza Redakcji i Rady Naukowej czasopisma.
  2. W procesie recenzowania stosuje się model double-blind review, co oznacza, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości.
  3. Recenzja każdego artykułu sporządzana jest na specjalnie przygotowanym formularzu recenzji i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Formularz recenzencki jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma, do pobrania tutaj.
  4. Raz w roku Redakcja czasopisma podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl