FacebookMail

Zgłaszanie publikacji

 

Krok 1. Zgłoszenie tekstu publikacji
Publikacje należy przesyłać wyłącznie w postaci elektronicznej, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Terminy przesyłania tekstów do kolejnego numeru będą ogłaszane na bieżąco na stronie WWW czasopisma. Zachęcamy do zgłaszania artykułów w trybie ciągłym, co umożliwi publikację w najbliższym przewidywanym numerze czasopisma.


Krok 2. Wstępna weryfikacja tekstów
Weryfikacji merytorycznej dokonuje Redakcja czasopisma, badając spełnienie dwóch kryteriów:

  • zgodność problematyki artykułu z profilem naukowym czasopisma,
  • odpowiedni poziom naukowo-badawczy.

 

Krok 3. Recenzje zewnętrzne
Teksty, które zostały zaopiniowane pozytywnie, Redakcja wysyła do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Redakcja czasopisma naukowego „Psychoterapia i Uzależnienia” stosuje model double-blind review, co oznacza, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości. Szczegółowe zasady recenzowania opisane są w zakładce: http://vissalutis.pl/nauka/czasopismo/zasady-recenzowania. W czasopiśmie publikujemy tylko te teksty, które uzyskały pozytywne recenzje.


Krok 4. Opracowanie językowe i edytorskie
Przygotowane przez autora — już po uwagach recenzentów — artykuły są opracowywane przez specjalistów pod kątem językowym i edytorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek związanych z nazewnictwem fachowym, stylistyką, interpunkcją, niezbędnymi skrótami i eliminacją powtórzeń w pracach zakwalifikowanych do druku. W procesie korekty językowej Redakcja współpracuje z autorem.


Krok 5. Publikacja
Ostatecznie opracowane teksty trafiają do składu wydawniczego i w wersji elektronicznej zostają opublikowane na stronie WWW.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl