FacebookMail

Zgłaszanie publikacji

 

Krok 1. Zgłoszenie tekstu publikacji
Publikacje należy przesyłać wyłącznie w postaci elektronicznej, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Terminy przesyłania tekstów do kolejnego numeru będą ogłaszane na bieżąco na stronie WWW czasopisma. Zachęcamy do zgłaszania artykułów w trybie ciągłym, co umożliwi publikację w najbliższym przewidywanym numerze czasopisma.


Krok 2. Wstępna weryfikacja tekstów
Weryfikacji merytorycznej dokonuje Redakcja czasopisma, badając spełnienie dwóch kryteriów:

  • zgodność problematyki artykułu z profilem naukowym czasopisma,
  • odpowiedni poziom naukowo-badawczy.

 

Krok 3. Recenzje zewnętrzne
Teksty, które zostały zaopiniowane pozytywnie, Redakcja wysyła do dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Redakcja czasopisma naukowego „Psychoterapia i Uzależnienia” stosuje model double-blind review, co oznacza, że autor i recenzent nie znają swoich tożsamości. Szczegółowe zasady recenzowania opisane są w zakładce: http://vissalutis.pl/nauka/czasopismo/zasady-recenzowania. W czasopiśmie publikujemy tylko te teksty, które uzyskały pozytywne recenzje.


Krok 4. Opracowanie językowe i edytorskie
Przygotowane przez autora — już po uwagach recenzentów — artykuły są opracowywane przez specjalistów pod kątem językowym i edytorskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek związanych z nazewnictwem fachowym, stylistyką, interpunkcją, niezbędnymi skrótami i eliminacją powtórzeń w pracach zakwalifikowanych do druku. W procesie korekty językowej Redakcja współpracuje z autorem.


Krok 5. Publikacja
Ostatecznie opracowane teksty trafiają do składu wydawniczego i w wersji elektronicznej zostają opublikowane na stronie WWW.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Подробнее на сайте: https://leostroi.ruhttps://computertip.ru
http://miratalk.com/https://ducauto.ruGo to top of pagehttps://qualcomp.ru
https://sedoauto.ruGo to top of pagehttps://queauto.ruhttps://boldomstroi.ruhttps://elcomputer.ruhttps://holdcomputer.ruhttps://houseleux.ru https://leorealty.ruhttps://comphitech.ru
https://houserich.ruhttps://teocreditus.ru
Kontakt z nami
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.