FacebookMail

Konferencja "Konsekwencje prawno–społeczne uzależnień"

Około 130 osób uczestniczyło w konferencji naukowej pod hasłem „Konsekwencje prawno-społeczne uzależnień”, która odbyła się 7 września 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Łodzi. Konferencję wraz z gospodarzem zorganizowała Fundacja Vis Salutis. Wśród słuchaczy byli m.in. sędziowie, policjanci, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, organów samorządowych i służby więziennej.

Inicjatywa zrodziła się z wciąż aktualnej (narastającej?) potrzeby efektywnego zapobiegania uzależnieniom i przeciwdziałania ich skutkom. Punktem wyjścia dla konferencji stała się diagnoza o niedostatecznym przygotowaniu merytorycznym różnych środowisk i instytucji do identyfikacji uzależnień, profesjonalnego zapobiegania im, a także usuwania ich konsekwencji. Program konferencji został dobrany tak, aby ukazać problem uzależnień w kilku wymiarach. Prelegenci ujmowali tematykę uzależnień nie tylko w perspektywie nauk medycznych, ale również w odniesieniu do problemów prawnych, psychologii czy zagadnień pedagogicznych.
Taka interdyscyplinarna konferencja poświęcona poważnemu problemowi społecznemu została w naszym regionie zorganizowana po raz pierwszy. Trafnie ujął tę wyjątkowość Łukasz Mokros z naszej Fundacji, który  podkreślił: „Żeby skutecznie walczyć z nałogami, musimy je zrozumieć z różnych perspektyw. I tylko takie zintegrowane podejście może pozwolić na skuteczną walkę z problemem”. Nieprzypadkowo organizatorzy opisali problematykę konferencyjną celowo dobraną sekwencją pojęć: „Uzależnienia – profilaktyka, interwencja, terapia, resocjalizacja – ograniczenia systemowe, proceduralne i medyczne”.
A skalę problemu bardzo dobitnie ukazał prof. dr n. med. Tadeusz Pietras z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprezes Fundacji Vis Salutis: „Przyjmuje się, że 50 procent przypadków zgonów to efekt uzależnień”. Ta śmiertelna statystyka obrazuje – jak podkreślali specjaliści zaproszeni na konferencję – że uzależnienia nie dotyczą jedynie wąskiej grupy środowisk patologicznych, ale stanowią bardzo poważną chorobę społeczną.
Prelegenci analizowali m.in. problemy uzależnienia od alkoholu czy dopalaczy, wpływ nałogów na zaburzenia osobowości i procesy psychopatologiczne czy też prawne aspekty terapii uzależnień. Aktualny stan wiedzy naukowej, ale i różne doświadczenia praktyczne z tej dziedziny zaprezentowali wybitni eksperci z różnych centrów akademickich w kraju, m.in. z Łodzi, Gdańska, Warszawy.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Łódzki prof. dr hab. Zbigniew Rau i Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Wydarzeniu patronowały największe lokalne media: „Dziennik Łódzki”, Radio Łódź i TVP3 Łódź

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.