FacebookMail

Konferencja "Zagrożenia od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych wśród dzieci i młodzieży"

Dnia 19 października 2016 r. pod patronatem merytorycznym Fundacji Vis Salutis odbyła się konferencja „Zagrożenia od substancji psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych wśród dzieci i młodzieży”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Abstynenckiej „Pałacyk”.

W konferencji uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy, dyrektorzy szkół oraz pracownicy instytucji miejskich i powiatowych zajmujących się problemem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Ambicją organizatorów i prelegentów było przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej – niezbędnej rodzicom, opiekunom, nauczycielom – na temat uzależnień dzieci i młodzieży w aspekcie profilaktyki, terapii i rehabilitacji. Bogaty program konferencji wypełniony został wystąpieniami ekspertów z różnych środowisk: akademickich, samorządowych, administracyjnych. Wiceprezes naszej Fundacji dr hab. n. med. prof. UM w Łodzi Tadeusz Pietras scharakteryzował uzależnienia wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10. Z kolei Katarzyna Kaczmarek, psychoterapeutka uzależnień z Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi w Piotrkowie Trybunalskim, omówiła metodykę rozpoznawania i terapii uzależnień u dzieci i młodzieży. Swoimi doświadczeniami i kompetencjami podzielili się również przedstawiciele takich instytucji, jak: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej czy Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas konferencji podsumowano również konkursy: fotograficzno-literacki oraz multimedialny dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu piotrkowskiego, których tematyka związana była z profilaktyką uzależnień. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rzecznik Praw Dziecka, Starosta Piotrkowski, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.