FacebookMail

II KONFERENCJA „UZALEŻNIENIA A WYZWANIA TERAPII I EDUKACJI”, 3 LUTEGO 2017 R.

W dniu 2 lutego 2017 r. w Auli im. Palucha Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi odbyła się II edycja konferencji „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”. Organizatorzy: Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – zachęceni sukcesem frekwencyjnym I edycji konferencji – i tym razem liczyli na szeroki odzew środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.

Tak też się stało podczas tegorocznej konferencji. Uniwersytecką aulę wypełnili reprezentanci świata nauki, terapeuci, wychowawcy i nauczyciele, przedstawiciele placówek kulturalnych, policjanci. Skład ekspertów-prelegentów, różnorodna i dopełniająca się tematyka prezentacji, a przede wszystkim niekonwencjonalny, niekiedy żywiołowy sposób przekazu sprawiły, że słuchacze z ogromnym zainteresowaniem wsłuchiwali się w głosy naukowców i terapeutów. Walorem tej i kilku innych konferencji organizowanych przez specjalistów naszej Fundacji jest bowiem możliwość  spojrzenia na zagadnienie uzależnień z nieco innej perspektywy niż dotychczas. Uczestnicy konferencji wysłuchali następujących prelekcji:

  • Narkotyki – wolność czy zniewolenie?” – prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,

  • „Alkohol a cukrzyca” – dr Marcin Kosmalski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

  • „Profilaktyka” – mgr Piotr Kuraś, terapeuta, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej – Szpital im. J. Babińskiego w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,

  • „Co to są halucynogeny?” – dr Łukasz Mokros, Uniwersytet Medyczny w Łodzi / Fundacja Vis Salutis,

  • „Co robić, gdy uczeń bierze dopalacze?” – dr Jacek Koprowicz, Pabianickie Centrum Zdrowia Psychicznego,

  • „Jak umieć odmawiać, jak ustrzec się w szkole przyjmowania narkotyków?” – mgr Arkadiusz Bazelak, specjalista psychoterapii uzależnień, WSS w Zgierzu / Fundacja Vis Salutis,

  • „Zagrożenie uzależnieniem wśród uczniów a praca nauczyciela” – prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, Uniwersytet Jana Kazimierza w Bydgoszczy.

Tradycyjnie konferencję otworzył wiceprezes Fundacji Vis Salutis, a zarazem gospodarz prof. dr hab. Tadeusz Pietras, który po przywitaniu prelegentów i gości wygłosił wykład o działaniu narkotyków na sferę psychosomatyczną jednostki. Prof. Pietras pasjonująco ukazał iluzyjność swoistego „wyzwolenia”, jakie obiecują narkotyki… W istocie bowiem uzależnienie od narkotyków skutecznie paraliżuje zdolność jednostki do podejmowania dojrzałych decyzji. Co ważne, problemy z podejmowaniem racjonalnych decyzji nie dotyczą jedynie zaawansowanej fazy choroby, ale podstępnie i niezauważenie pojawiają się w fazie wchodzenia nałóg.
O skutkach picia alkoholu dla organizmu cukrzyka mówił dr Marcin Kosmalski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Powołując się na ustalenia naukowe, obalił mit o restrykcji całkowitej abstynencji w przypadku hiperglikemii. Prelegent przedstawił skutki niekontrolowanego i warunkowanego wieloma czynnikami spożywania alkoholu przez cukrzyków. Głównym wnioskiem z prezentacji dra Kosmalskiego był postulat, aby chorzy na cukrzycę bardzo racjonalnie, nie naruszając z trudem osiągniętej – za pomocą insuliny, leków czy diety – równowagi i kontroli cukrzycy, dozowali napoje alkoholowe.
Mgr Piotr Kuraś, niezwykle aktywny i twórczy terapeuta, zaprezentował program warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli, które ćwiczą skuteczne sposoby rozbrajania mechanizmów popadania w uzależnienie, motywują do leczenia, dają narzędzia do walki bezsilnością i bezradnością wobec uzależnienia oraz są profesjonalnym wsparciem w radzeniu sobie w sytuacji uzależnienia, a także w zmianie negatywnych wzorców myślenia.
Wystąpienie dra Łukasza Mokrosa miało charakter zarówno naukowej charakterystyki rodzajów i działania halucynogenów (a jest ich ponad dwa tysiące!), jak i sugestywnej opowieści o ich destrukcyjnym wpływie na jaźń człowieka biorącego te środki. Jak wykazał naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, halucynogeny skutecznie zmieniają świadomość, zniekształcają zdolności percepcyjne, powodują omamy, a także niwelują rozgraniczenie między „ja” a otoczeniem.
Dr Jacek Koprowicz, kierownik Pabianickiego Centrum Zdrowia Psychicznego, poświęcił swoją prezentację zjawisku zażywania dopalaczy. Specjalista, przytaczając liczne przypadki z własnej praktyki psychiatrycznej, scharakteryzował wpływ dopalaczy na zdrowie młodego człowieka. Wskazał także na instrumenty i możliwe reakcje otoczenia szkolnego w przypadkach zażywania dopalaczy przez uczniów.
Porywający i ekspresywny wykład wygłosił mgr Arkadiusz Bazelak, specjalista psychoterapii uzależnień i ekspert naszej Fundacji. Pokazał znakomicie, jak kształcić i stosować postawy asertywne w sytuacji, kiedy uczeń jest namawiany do zażycia narkotyków. Prelekcja terapeuty co rusz spotykała się z żywiołową reakcją, a niekiedy kontrreakcją audytorium, co wyzwalało w mówcy dodatkowe pokłady zaangażowania i owocowało jeszcze sugestywniejszą i bogato egzemplifikowaną narracją.
Podobnie jak rok temu nasze wydarzenie naukowe ukoronowała swoim wykładem prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pani profesor spojrzała tym razem na problem uzależnień z perspektywy zadań nauczycielskich. Kontekst pedeutologiczny został w tym wystąpieniu zespolony z postulowaną zmianą programową i organizacyjną, polegającą na włączeniu profilaktyki do zajęć szkolnych, co pozwoliłoby na skuteczne oddziaływanie nauczyciela w warunkach zagrożenia patologią uzależnień.
Konferencja „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji” zakończyła się podsumowaniem obu edycji przez prof. T. Pietrasa. Uczony i oddany działacz Fundacji wyeksponował dorobek naukowy konferencji wypracowany przez wybitnych prelegentów i organizatorów, wskazał na obiecujące perspektywy rozszerzenia jej formuły, ale przede wszystkim zaprosił wypróbowanych i nowych przyjaciół na III edycję, do której pozostał niespełna rok.
Konferencji towarzyszył kiermasz książek poświęconych szeroko rozumianemu zdrowiu psychicznemu oraz pracy pedagoga z osobami uzależnionymi.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl