FacebookMail

TRZECIE WARSZTATY DOTYCZĄCE ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH, 13 MAJA 2017 R.

     W dniu 13 maja 2017 r. odbyły się Trzecie Warsztaty Dotyczące Zaburzeń Afektywnych organizowane przez Fundację Vis Salutis. Tematem przewodnim konferencji były związki, jakie zachodzą pomiędzy bólem a depresją oraz używaniem substancji psychoaktywnych a zaburzeniami nastroju.

     Obrady rozpoczął prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca prezesa Fundacji VisSalutis dr hab. Tadeusz Pietras, witając przybyłych gości i wykładowców oraz uczestników. Wygłosił on również pierwszy wykład poświęcony znaczeniu leków przeciwdepresyjnych w leczeniu zaburzeń snu. Zwrócił uwagę na korzystny wpływ trazodonu, mirtazapiny i mianseryny na zaburzenia snu towarzyszące zaburzeniom afektywnym.
     Doktor Artur Pakosz i dr n. med. Katarzyna Antczak-Domagała omówili skomplikowane relacje, jakie zachodzą pomiędzy terapią bólu w opiece terminalnej a lękiem i depresją. Prelegenci zwracali szczególną uwagę na interakcje narkotycznych leków przeciwbólowych i leków przeciwdepresyjnych.
     Kolejny wykład poświęcony został uzależnieniom. Prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w interesujący sposób przybliżył słuchaczom wiedzę o najnowszych dopalacze i niebezpieczeństwie ich zażywania. Wskazał na kryminologiczne aspekty używania dopalaczy i na nietypowe objawy po ich zażyciu.
     Niedocenianym aspektem kliniki zaburzeń nastroju jest depresja u seniorów. Dr hab. Jakub Kaźmierski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówił związek pomiędzy chorobami neurodegeneracyjnymi a zaburzeniami nastroju. Choroba Parkinsona i choroba Alzheimera są osiowym zagadnieniem psychogeriatrii. Towarzysząca tym chorobom depresja pogarsza rokowanie, obniża jakość życia i jest przyczyną przedwczesnych zgonów. Niebezpieczne są również są interakcje leków przeciwdepresyjnych, prokognitywnych i przeciwparkinsonowskich. Interakcje te wydają się szczególnie istotne w grupie seniorów, którzy chorują na liczne zaburzenia związane ze starzeniem.
     Dr hab. Dominik Strzelecki z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjął się trudnego dla psychiatrów zagadnienia leczenia stabilizatorami nastroju. Prelegent wskazał na zalety i wady litu, kwasu walproinowego, lamotryginy, olanzapiny, kwetiapiny i klozapiny. Podkreślił mocno fakt, że sole litu szczególnie skutecznie zapobiegają manii i samobójstwom w tej grupie pacjentów. Podkreślił korzystne działanie neuroleptyków drugiej generacji w profilaktyce nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej.
     Dr n. med. Marcin Kosmalski, naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówił związki pomiędzy cukrzycą a depresją, wskazując, że choć są to odrębne schorzenia, często współwystępują u pacjentów. Prelegent zwrócił uwagę, że cukrzyca jako schorzenie przewlekłe stanowi czynnik istotnie zwiększający ryzyko wystąpienia depresji. Jednocześnie badania pokazują, że istnieje także odwrotna zależność, mianowicie u osób zmagających się z depresją zachodzi większe ryzyko zachorowania na cukrzycę.
     Warsztaty zakończył występ dr hab. Hanny Karakuły-Juchnowicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prelegentka w niezwykle barwny sposób prezentowała wyniki własnych badań dotyczących żywienia w depresji i związków, jakie zachodzą pomiędzy spożywaniem glutenu a zaburzeniami psychicznymi. Gluten zawarty w pożywieniu wywołuje nie tylko celiakię i nieswoiste stany zapalne jelit, lecz jest także pośrednią przyczyną depresji i zaburzeń lękowych. Naukowcy zastanawiają się również nad znaczeniem nietolerancji glutenu w rozwoju autyzmu i schizofrenii.
     Duża liczba uczestników, wysoki poziom merytoryczny i miła atmosfera sprawiły, że konferencja na trwale wpisała się w program ogólnopolskich warsztatów poświęconych zaburzeniom psychicznym. Zaproszeni wykładowcy wskazali na współczesne trendy w badaniach nad depresją i omówili nowoczesne formy jej leczenia. Zapraszamy zatem w maju 2018 roku na kolejną edycję warsztatów.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl