FacebookMail

IV OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY DOTYCZĄCE ZABURZEŃ AFEKTYWNYCH, 12 MAJA 2018 R.

  Tradycyjnie w maju, tym razem w restauracji „Na zdrowie” (nomen omen), Fundacja Vis Salutis w kooperacji z dwiema firmami za branży farmaceutycznej: Celon Pharma oraz Angelini Pharma Polska zaprosili grono ekspertów i słuchaczy na czwarte ogólnopolskie warsztaty dotyczące zaburzeń afektywnych.

 Spotkanie otworzył prof. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zastępca prezesa Fundacji VisSalutis dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, witając gości i prelegentów oraz licznie przybyłych uczestników. Wygłosił on także pierwszy wykład poświęcony nowym strategiom leczenia zaburzeń nastroju. Dr n. med. Łukasz Mokros z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego omówił związki pomiędzy stanami depresyjnymi a zaburzeniami seksualnymi u mężczyzn. Objawy negatywne w schizofrenii stały się przedmiotem wystąpienia dra hab. n. med. Dominika Strzeleckiego z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z kolei dr n. med. Marcin Kosmalski także z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omówił relacje zachodzące między otyłością a depresją.
  Gość z Krakowa, dr hab. n. med. Mariusz Furgał z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w bardzo ciekawym wystąpieniu omówił depresję jako zjawisko relacyjne i odpowiadał na pytanie, co depresja może wnieść do leczenia terapii rodzin lub par. Zagadnienie aktywności fizycznej w przypadku pacjentów dotkniętych depresją zaprezentował prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dr n. med. Anna Osiołek, reprezentująca Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szpital Psychiatryczny w Tworkach, przybliżyła uczestnikom warsztatów kwestie diagnozy i leczenia depresji poporodowej. Ostatnim merytorycznym wystąpieniem podczas warsztatów była prelekcja prof. dr hab. n. med. Hanny Karakuły-Juchnowicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która w nowatorski sposób zaprezentowała zagadnienie terapii zaburzeń psychicznych probiotykami i zastanawiała się nad realnymi możliwościami takiego leczenia.
  Duża liczba uczestników, bardzo wysoki poziom merytoryczny oraz niezwykle interesujący dobór tematyki wystąpień sprawiły, że tę edycję warsztatów trzeba uznać za szczególnie udaną. Co istotne – warsztaty mają już swoją rangę oraz stałych uczestników, którzy jednocześnie są propagatorami działań naszej Fundacji z zakresu upowszechniania najnowszej wiedzy o psychoterapii, zaburzeniach i uzależnieniach. Zapraszamy już dziś na kolejną edycję warsztatów. Oczywiście w maju…

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Kontakt z nami
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.