FacebookMail

Numer 1

Od Redakcji [ pobierz pdf ]
Pierwszy numer czasopisma naukowego jego twórcy zawsze posyłają w świat z dwojakimi emocjami. Po pierwsze — z poczuciem odpowiedzialności akademickiej i środowiskowej, z troską o prezentację jak najwyższego poziomu naukowo-badawczego i edytorskiego, z namysłem nad odpowiednim ciężarem gatunkowym podejmowanych zagadnień. Po drugie — z dużymi nadziejami na nową jakość naukową, na skupienie wokół periodyku grupy ekspertów zarówno uznanych, jak i dopiero rozpoczynających swoją przygodę z nauką.
Podobnie jest i z naszą propozycją — czasopismem „Psychoterapia i Uzależnienia”, kierowanym do bardzo szerokiego kręgu czytelników, nie tylko tych, którzy wywodzą się ze środowisk naukowych. Nasze czasopismo zostało zaprojektowane jako przestrzeń publikowania i zarazem dyskutowania istotnych ustaleń w dziedzinie szeroko pojętej psychoterapii, profilaktyki i leczenia uzależnień. W periodyku prezentowane są oryginalne badania kliniczne i terapeutyczne, opinie na temat nowych, często kontrowersyjnych propozycji terapeutycznych, studia przypadków, omówienia bieżącej literatury przedmiotu, sprawozdania z ciekawych konferencji i sympozjów naukowych.
Szczególny nacisk położyliśmy na odniesienie publikowanych tekstów do aktualnych badań i praktyki leczniczej. Czasopismo poświęcone zagadnieniom psychoterapii i uzależnień powinno bowiem być platformą wymiany doświadczeń oraz gorących dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk naukowych. Ma również prezentować innowacyjne koncepcje powstałe na styku nauk medycznych i behawioralnych.
Idea powstania pisma naukowego podejmującego wyżej omówioną tematykę zrodziła się z doświadczeń terapeutycznych, dydaktycznych i organizacyjnych Fundacji Vis Salutis. Członkowie i współpracownicy fundacji — zarówno akademicy, jak i czynni zawodowo praktycy — odczuli potrzebę skupienia w jednym miejscu wielu rozproszonych dokonań na polu badań procesów intrapsychicznych i uzależnień. Takie założenie czyni nasze czasopismo całkowicie otwartym  na rozmaite punkty widzenia i perspektywy badawcze. Łączy postulat rzetelności naukowej z potrzebą opisywania i promowania najnowszych osiągnięć i trendów rozwojowych w obszarach tematycznie z nim powiązanych. Nasz periodyk ma bowiem wypełnić poważną lukę na rynku czasopism naukowych, gdyż jest w całości poświęcone zagadnieniom, które do tej pory pojawiały się niejako „gościnnie” w licznych pismach z zakresu nauk psychologicznych i medycznych.
Czasopismo „Psychoterapia i Uzależnienia” ukazuje się w formule półrocznika, który będzie publikowany na zasadzie otwartego dostępu (open access) na stronie Fundacji Vis Salutis. Naszym celem jest bowiem jak najszersze dotarcie publikacji do czytelników i zainicjowanie żywej dyskusji o kwestiach, które poruszają nasi Autorzy.
Zapraszamy wszystkich do czytania, publikowania i dyskutowania.

prof. dr hab. Tadeusz Pietras
Redaktor naczelny

 

SPIS TREŚCI

  1. Od Redakcji / Tadeusz Pietras
  2. Stress coping styles in adult violence victims in a generation family / Andrzej Witusik
  3. Chronotyp a zaburzenia afektywne / Łukasz Mokros, Andrzej Witusik, Tadeusz Pietras
  4. Rozpowszechnienie zaburzeń afektywnych — przegląd piśmiennictwa / Łukasz Mokros, Tadeusz Pietras
  5. Zaburzenia snu związane z używaniem niektórych substancji psychoaktywnych / Mikołaj Kwiatkowski, Katarzyna Simonienko, Karolina Wilczyńska, Natalia Wygnał, Napoleon Waszkiewicz
  6. Alkoholizm w literaturze — uwagi paramedyczne / Wiesław Przybyła

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl