FacebookMail

Akredytacja PARPA i wpis do RIS

Dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

 

Link do strony PARPA: http://parpa.pl/index.php/certyfikacja-terapeutow/akredytowane-szkolenia-w-programie

 

 

Szkolenie realizowane w ramach Studium Psychoterapii Uzależnień jest także (jak i sama Fundacja) wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.10/00140/2015.

Link do wyszukiwarki instytucji szkoleniowych: http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl