FacebookMail

Wykładowcy Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis

 

 

 


Arkadiusz Bazelak,
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Od wielu lat pracownik Oddziału Terapii Uzaleznienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Prowadzi również praktykę prywatną w gabinecie terapeutycznym w Piotrkowie Tryb. W związku z charakterem wykonywanej na co dzień pracy szczególnie ukierunkowany na pacjentów uzależnionych od alkoholu w podstawowym programie leczenia. W pracy terapeutycznej nacisk kładzie na indywidualne podejście do pacjenta oraz jakość relacji terapeutycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Chodkiewicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Dębowska, magister, psycholog; absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego; posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń uprawniających do prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów praktycznych umiejętności psychologicznych dla kadry menedżerskiej różnego stopnia oraz coachingu. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, trzyletni kurs psychoterapii systemowej i dwuletni kurs psychoterapii metodą ustawień Berta Hellingera. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii rodzinnej, doradztwa psychologicznego, warsztatów , oraz szkoleń biznesowych. Przez wiele lat współpracowała z BRE Bank SA. Prowadzi zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną, warsztaty z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Gąsior, dr n. hum., absolwent KUL, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień. Kieruje Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz pracuje w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii rodzin i par oraz terapii uzależnień. Szczególnie interesuje się problematyką osób dorosłych, dzieci alkoholików oraz osób, które doświadczyły interpersonalnej traumy w dzieciństwie.

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Kacperska, magister, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Komorowska, magister, pedagog; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; kierownik terapeutów Oddziału Leczenia Uzależnień w MCZP w Łodzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Matusiak, magister, psychoterapeuta, absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat nr 824), ukończone Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 11 lat zajmuję się pomocą psychologiczno-terapeutyczną osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także tym którzy dorastali w rodzinach z problemem uzależnienia (DDA). Ma doświadczenie pracy w poradni leczenia uzależnień, oddziale dziennym oraz hostelu dla osób uzależnionych i bezdomnych. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, łącząc różne szkoły psychoterapeutyczne i techniki. W sposób szczególny przywiązuje wagę do relacji terapeutycznej, uważając ją za najważniejszy czynnik leczący w psychoterapii. Miejsce pracy: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.

 

 

 

 

 

Katarzyna Pasierbiak, magister psychologii klinicznej, Kierownik terapii Ośrodka Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Karnicach; mgr psychologii; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta BSFT w trakcie procesu certyfikacji; wieloletnie (12 letnie) doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu; członek Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu; obecnie w Studium Profesjonalnej Psychoterapii dostosowanej do wymagań przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia Ustawy o zawodzie psychoterapeuty, a także do wymagań stawianym osobom pretendującym do uzyskania certyfikatu European Certificate of Psychotherapy poświadczanego przez międzynarodowe European Association for Psychotherapy.

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Sikora, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Sobczyńska, superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, superwizor Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, psychoterapeuta integracyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 16 lat pracy w psychoterapii uzależnień, pedagog specjalny, koordynator Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, kierownik placówki stażowej w procesie certyfikacji PARPA, ukończone czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS w Warszawie, studia podyplomowe z Zarządzania w Opiece Zdrowotnej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie dydaktyczne w ramach I, II i III etapu procesu certyfikacji, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, członek Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w systematycznej superwizji własnej - grupowej i indywidualnej.

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Szubański. Socjolog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, od 1993 roku pracujący z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Aktualnie - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi. W przeszłości - konsultant regionalny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik Ośrodka Terapii Odwykowej, zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi, Koordynator Medyczny Oddziału Terapii dla Uzależnionych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na przestrzeni lat pracy współpraca z: Regionalnym Centrum Polityki Zwrotnej w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi, Łódzką Izbą Pielęgniarek i Położnych, Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Akademią Medyczną, środowiskiem osób głuchych i niedosłyszących. Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, edukator na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Świątkiewicz, magister, psycholog - specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT), biegły sądowy. Od 2003r. pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu zarówno w systemie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym, zajmuję się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dorosłych.

 

 

 

 

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl