FacebookMail

Wykładowcy Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis

 

 

 


Arkadiusz Bazelak,
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Od wielu lat pracownik Oddziału Terapii Uzaleznienia od Alkoholu Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Prowadzi również praktykę prywatną w gabinecie terapeutycznym w Piotrkowie Tryb. W związku z charakterem wykonywanej na co dzień pracy szczególnie ukierunkowany na pacjentów uzależnionych od alkoholu w podstawowym programie leczenia. W pracy terapeutycznej nacisk kładzie na indywidualne podejście do pacjenta oraz jakość relacji terapeutycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Chodkiewicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu, Łódź, 2012), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach.

 

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Dębowska, magister, psycholog; absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego; posiada licencję trenera uprawniającą do prowadzenia warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych wydaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Ukończyła szereg specjalistycznych szkoleń uprawniających do prowadzenia szkoleń, warsztatów i treningów praktycznych umiejętności psychologicznych dla kadry menedżerskiej różnego stopnia oraz coachingu. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej, trzyletni kurs psychoterapii systemowej i dwuletni kurs psychoterapii metodą ustawień Berta Hellingera. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii rodzinnej, doradztwa psychologicznego, warsztatów , oraz szkoleń biznesowych. Przez wiele lat współpracowała z BRE Bank SA. Prowadzi zajęcia ze studentami w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży w Łodzi prowadząc psychoterapię rodzinną, indywidualną, warsztaty z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami.

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Gąsior, dr n. hum., absolwent KUL, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, terapeuta rodzinny, superwizor i specjalista psychoterapii uzależnień. Kieruje Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach oraz pracuje w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Specjalizuje się w terapii rodzin i par oraz terapii uzależnień. Szczególnie interesuje się problematyką osób dorosłych, dzieci alkoholików oraz osób, które doświadczyły interpersonalnej traumy w dzieciństwie.

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Kacperska, magister, psycholog kliniczny, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleksandra Komorowska, magister, pedagog; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; kierownik terapeutów Oddziału Leczenia Uzależnień w MCZP w Łodzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Matusiak, magister, psychoterapeuta, absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnienia i Współuzależnienia (certyfikat nr 824), ukończone Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Od 11 lat zajmuję się pomocą psychologiczno-terapeutyczną osobom uzależnionym i ich rodzinom, a także tym którzy dorastali w rodzinach z problemem uzależnienia (DDA). Ma doświadczenie pracy w poradni leczenia uzależnień, oddziale dziennym oraz hostelu dla osób uzależnionych i bezdomnych. Pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej, łącząc różne szkoły psychoterapeutyczne i techniki. W sposób szczególny przywiązuje wagę do relacji terapeutycznej, uważając ją za najważniejszy czynnik leczący w psychoterapii. Miejsce pracy: Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej.

 

 

 

 

 

Katarzyna Pasierbiak, magister psychologii klinicznej, Kierownik terapii Ośrodka Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Karnicach; mgr psychologii; certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta BSFT w trakcie procesu certyfikacji; wieloletnie (12 letnie) doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu; członek Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu; obecnie w Studium Profesjonalnej Psychoterapii dostosowanej do wymagań przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia Ustawy o zawodzie psychoterapeuty, a także do wymagań stawianym osobom pretendującym do uzyskania certyfikatu European Certificate of Psychotherapy poświadczanego przez międzynarodowe European Association for Psychotherapy.

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Pietras, dr hab. n. med., prof. UM - psychiatra, specjalista chorób wewnętrznych, pracownik Kliniki Pneumonologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor około 200 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także współautor wielu pozycji książkowych. Naukowo interesuje się zaburzeniami afektywnymi w przebiegu chorób somatycznych oraz genetyką molekularną. Od wielu lat jest zaangażowany w pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorych na autyzm.
W roku roku akademickim 2015/2016 otrzymał wyróżnienie dla najlepszego nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Sikora, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, zaangażowana w prace Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Sobczyńska, superwizor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, superwizor Rady Superwizorów Psychoterapii Uzależnień, psychoterapeuta integracyjny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, 16 lat pracy w psychoterapii uzależnień, pedagog specjalny, koordynator Oddziału Leczenia Uzależnień i Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, kierownik placówki stażowej w procesie certyfikacji PARPA, ukończone czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS w Warszawie, studia podyplomowe z Zarządzania w Opiece Zdrowotnej w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, doświadczenie dydaktyczne w ramach I, II i III etapu procesu certyfikacji, biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, członek Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w systematycznej superwizji własnej - grupowej i indywidualnej.

 

 

 

 

 

 

 

Elżbieta Sońta - specjalista psycholog kliniczny z ponad 35-sto letnim stażem, certyfikowana psychoterapeutka i superwizor aplikant Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta uzależnień, certyfikowana psychoterapeutka EAP (European Association for Psychotherapy).
Od ponad 20 lat prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną i małżeńską ze szczególnym uwzględnieniem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. W pracy integruje terapię systemową i podejście ericksonowskie.
Prelegentka i uczestniczka konferencji ogólnopolskich. Prowadzi także zajęcia dla studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych.
Chwilę oddechu łapie podczas dalekich podróży, ostatnio do indyjskiego Assamu.

 

 

 

 

 

 

Piotr Szubański. Socjolog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień, od 1993 roku pracujący z osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Aktualnie - Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej - kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi. W przeszłości - konsultant regionalny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kierownik Ośrodka Terapii Odwykowej, zastępca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień w Łodzi, Koordynator Medyczny Oddziału Terapii dla Uzależnionych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Na przestrzeni lat pracy współpraca z: Regionalnym Centrum Polityki Zwrotnej w Łodzi, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Łodzi, Łódzką Izbą Pielęgniarek i Położnych, Uniwersytetem Łódzkim oraz Łódzką Akademią Medyczną, środowiskiem osób głuchych i niedosłyszących. Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, edukator na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego.

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Świątkiewicz, magister, psycholog - specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień, aktualnie w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu (BSFT), biegły sądowy. Od 2003r. pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu zarówno w systemie stacjonarnym jak i ambulatoryjnym, zajmuję się diagnozą psychologiczną i psychoterapią dorosłych.

 

 

 

 

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Kontakt z nami
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.