FacebookMail

Szkolenie

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Dlatego, jeśli chcesz:

- uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień
- rozpocząć pracę w lecznictwie odwykowym,
- pracujesz, odbywasz staż lub wolontariat w placówce lecznictwa odwykowego,
- ukończyłeś szkołę psychoterapii i chciałbyś uzyskać certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień,
- przerwałeś szkolenie po I semestrze i chcesz je kontynuować w nowej edycji,

to szkolenie jest dla Ciebie!

Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis obejmuje 680 godzin zajęć realizowanych w trakcie 14 sesji szkoleniowych podczas bloków:

- treningowego,
- warsztatowego,
- wykładowego.

Sesja 1 i sesja 2 odbywają się w Ośrodku Szkoleniowym „KŁOS” (dotyczy tylko dwóch pierwszych sesji) ul. Jedlinowo 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki.  wraz z zakwaterowaniem

Od sesji 3 (warsztaty i wykłady) zajęcia odbywają się w siedzibie Fundacji w Łodzi przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 

 

SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ

Specjalistą psychoterapii uzależnień może zostać osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów potwierdzających:
- tytułu zawodowego lekarza,
- tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa,
- tytuł magistra psychologii,
- tytuł magistra pedagogiki,
- tytuł magistra pedagogiki specjalnej
- tytuł magistra socjologii,
- tytuł magistra nauk o rodzinie,
- tytuł magistra teologii,
- tytuł magistra filozofii.

INSTRUKTOR TERAPII UZALEŻNIEŃ

Instruktorem terapii uzależnień może zostać osoba, która posiada:
- świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów, kierunków innych niż dla specjalistów.

 

W trakcie nauki w Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis otrzymasz już po 4 sesji „status osoby w procesie certyfikacji”.

Umożliwia to podjęcie pracy w charakterze specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora uzależnień (praca w kontakcie indywidualnym i/lub grupowym z pacjentem uzależnionym, osobą współuzależnioną, osobami z syndromem DDA, pacjentami młodocianymi) w placówka prywatnych i państwowych w szczególności:
- placówkach, ośrodkach terapii uzależnień;
- poradniach zdrowia psychicznego;
- punktach konsultacyjnych;
- ośrodkach interwencji kryzysowej;
- zespołach interdyscyplinarnych;
- oddziałach terapii;
- systemie penitencjarnym;
- innych szeroko rozumianych w systemie lecznictwa odwykowego, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym.

Ponadto ukończenie szkolenia zwiększa szanse na podjęcie pracy przy:
- realizacji warsztatów i treningów związanych tematycznie z poradnictwem i lecznictwem odwykowym;
- prowadzeniu szkoleń związanych tematycznie z poradnictwem i lecznictwem odwykowym;
- prowadzeniu zajęć edukacyjnych, psycho-edukacyjnych i profilaktycznych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień substancjalnych i zaburzeń nawyków i popędów.

 

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl