FacebookMail

Warsztaty

Zapraszamy na szkolenie:

„Dialog Motywujący w pracy indywidualnej i grupowej z pacjentem uzależnionym. Implementowanie Dialogu Motywującego do programów terapeutycznych placówek leczenia uzależnień."

Podczas 5 dwudniowych zjazdów uczestnicy poznają i opanują podstawowe umiejętności stosowania Dialogu Motywującego – rekomendowanego przez PARPA i KBPN podejścia w terapii uzależnień, którego skuteczność została potwierdzona wynikami licznych badań naukowych. Po raz pierwszy w cyklu dotychczasowych szkoleń poświęconych Dialogowi Motywującemu włączamy do programu moduły poświęcone pracy grupowej metodą DM oraz implementowaniu metod i technik DM do programów terapeutycznych realizowanych w placówkach leczenia uzależnień.

Na przebieg szkolenia składa się:

 • 48 godzin zajęć o charakterze warsztatowym,
 • 40 godzin zajęć superwizyjnych, w trakcie których doskonalenie umiejętności stosowania Dialogu Motywującego będzie odbywało się w oparciu o przypadki prezentowane przez uczestników szkolenia.

Terminy szkolenia:

 1. I Zjazd: 09.09 – 10.09 / 2x8 godzin
  Podstawy Dialogu Motywującego:
  • inspiracje dla DM w badaniach naukowych i doświadczeniach w pracy z osobami uzależnionymi,
  • duch DM
  • pojęcia i definicje DM
  • natura i przebieg zmiany
  • motywacja w rozumieniu DM
  • język podtrzymania i język zmiany
  Dialog Motywujący w placówkach leczenia uzależnień
  • wnioski i przykłady dla organizacji i programowania przebiegu terapii w placówkach leczenia uzależnień
 2. II Zjazd: 21.10 – 22.10 / 2x8 godzin
  Cztery Procesy Dialogu Motywującego
  Narzędzia Aktywnego Słuchania
 3. III Zjazd: 25.11 – 26.11 / 8+10 godzin
  Poradnictwo i psychoedukacja w duchu DM
  Superwizja cz. 1
 4. IV Zjazd: 09.12 – 10.12 / 8+10 godzin
  Dialog Motywujący w pracy z grupami
  Superwizja cz. 2
 5. V Zjazd: 20.01 – 21.01 / 10+10 godzin
  Superwizja cz. 3
  Superwizja cz. 4

 

Szkolenie prowadzone będzie przez trenerów Dialogu Motywującego, będącymi Specjalistami Psychoterapii Uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w pracy w placówkach leczenia uzależnień.

 • Jolanta Celebucka, Pedagog, Doktor Nauk Biologicznych, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Menager Służby Zdrowia. Autorka i realizatorka programów terapeutycznych i szkoleniowych. Kieruje Wojewódzką Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Poprowadzi II i III Zjazd szkolenia.
 • Jarosław Banaszak, Profilaktyk, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień, Certyfikowany Terapeuta Motywujący, Trener Dialogu Motywującego. Autor i realizator programów profilaktycznych, terapeutycznych i szkoleniowych. Kieruje Pracownią Motywacji
  i Zmian w Poznaniu. Poprowadzi I, IV i V Zjazd Szkolenia.

 

 1. Maksymalna liczba osób, które mogą być objęte szkoleniem to 18 osób.
 2. Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy „Kłos” ul. Jedlinowa 42/44, Jedlicze A, 95-073 Grotniki
 3. Organem prowadzącym szkolenie jest: Fundacja Vis Salutis z siedzibą w Łodzi przy
  ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. A204, 90-558 Łódź.
  Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
 4. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zawierające liczbę godzin i załącznik
  z programem szkolenia. Zaświadczenie upoważnia ich do ubiegania się o zaliczenie godzin szkolenia
  i superwizji do limitu godzin odbytego szkolenia (aktualnie 200) wymaganego przy ubieganiu się
  o Certyfikat Terapeuty Motywującego PTTM.
 5. Materiały szkoleniowe nie będą screenem prezentacji, będą zawierały treści prezentowane podczas szkolenia (nie trzeba robić notatek) oraz przykłady stosowania narzędzi DM i materiały do ćwiczeń
  i superwizji,
 6. Osoba do kontaktu: Mariusz Wróbel tel. 888-990-980 (10.00 – 18.00), mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 7. Koszt szkolenia (V Zjazdów dwódniowych w ilości razem: 88 godzin, oraz objad podczas każdego zjazdu) – płatne w jednej racie do 01 września 2017 r.:
  1. 2200 zł dla osób rozpoczynających współprace z Fundacją Vis Salutis
  2. 2000 zł dla osób które współpracują z Fundacja Vis Salutis, (uczestnicy szkoleń oraz pracownicy)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony i podpisany formularz (do pobrania w formacie tutaj)
 2. Wypełnioną i podpisaną umowę w 2 egzemplarzach (do pobrania w formacie tutaj)
 3. Potwierdzenie wpłaty na konto bankowe z dopiskiem Dialog Motywujący: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

 

DOKUMENTY proszę wysłać na adres:

Fundacja Vis Salutis
ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. A204
90-558 Łódź

Osoby, które mają wątpliwości lub pytania prosimy o kontakt:
tel. 888 990 980 (czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00)
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl

Kontakt z nami
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
Zamów rozmowę
Oddzwaniamy z numeru ukrytego !
1000 znaków pozostało
Informujemy, że Administratorem jest (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Fundacja Vis Salutis, 90-508 Łódź ul. Gdańska 90 lok. 1-3, fundacja@vissalutis.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych]. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.