FacebookMail

Kompetencje Miękkie - Nauczyciele

Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje dla Nauczycieli/ Rad Pedagogicznych różnego rodzaju szkół.

DLA NAUCZYCIELI PROPONUJEMY ZAJĘCIA WARSZTATOWE z zakresu kompetencji miękkich/kluczowych, zasobów osobistych (przykładowe tematyki, które realizujemy):

Rozwój w uczniach niezbędnych umiejętności społecznych, kompetencji miękkich do działania w grupie

Zasoby osobiste uczniów, w tym poczucie własnej wartości i skuteczności, jako możliwość radzenia sobie z różnymi sytuacjami subiektywnie trudnymi

Kompetencje kluczowe, jako możliwość rozwoju własnego ,,Ja” u uczniów

Każdy z nas jest osobą inteligentną – podnosimy u uczniów poczucie własnej wartości

Rozwijanie fantazji, zainteresowań i zdolności uczniów, jako zajęcia relaksacyjne

Jak to jest, że im się nie chce, choć deklarują, że dane zadanie wykonają

 O procesach grupowych w sposób praktyczny

Wolność współczesnego człowieka- jak kształtować w uczniach ich prawa i ich obowiązki

Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów- każdy uczeń jest osobą kreatywną

Efektywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, w tym hejt w sieci

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl