FacebookMail

O nas

Vis Salutis - "siła zdrowia".
Nazwa naszej fundacji to jednocześnie motto, które nam przyświeca. Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis powstała w 2015 roku. Uważamy, że jedną z największych wartości danych człowiekowi jest jego zdrowie. Dlatego też zdrowie, zarówno psychiczne, jak i somatyczne jest dla nas i naszej działalności priorytetem. Fundację powołał zespół profesjonalistów z różnych dziedzin w zakresie ochrony zdrowia. Naszym celem jest organizacja infrastruktury leczniczej, prowadzenie badań w zakresie zapotrzebowania społecznego na usługi medyczne, prowadzenie szkoleń oraz profilaktyka.

Fundacja stawia na profesjonalizm oraz dobro społeczne.
Co nas wyróżnia:

  • dnia 29 października 2015 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznała akredytację dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.
  • organizujemy liczne konferencje przykład:
    1. w dniu 27 stycznia 2016 roku odbyła się konferencja w Auli im Palucha w Szpitalu Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poświęcona uzależnieniom zorganizowana przez Fundację Vis Salutis. Uczestnikami spotkania byli nauczyciele, pedagodzy, kuratorzy oraz przedstawiciele Sądu Okręgowego. Na spotkanie przybyło ok. 400 osób, AGENDA
    2. w dniu 7 września 2016 r. odbyła się konferencja w Sądzie Okręgowym w Łodzi – „Konsekwencje prawno–społeczne uzależnień” organizowana przez Fundację Vis Salutis. Wśród słuchaczy byli m.in. sędziowie, policjanci, strażnicy miejscy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, organów samorządowych i służby więziennej. REFERENCJE
  • Czasopismo „Psychoterapia i Uzależnienia” decyzją sądu okręgowego z dnia 23 marca 2016 r. zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 1533. „Psychoterapia i Uzależnienia” ukazują się w formule półrocznika, który będzie publikowany na zasadzie otwartego dostępu (open access) na stronie Fundacji Vis Salutis. Naszym celem jest bowiem jak najszersze dotarcie publikacji do czytelników i zainicjowanie żywej dyskusji o kwestiach, które poruszają nasi Autorzy. Redaktorem naczelnym został prof. UM dr hab. n. med. Tadeusz Pietras.
  • Jesteśmy grupą specjalistów aktywnych zawodowo. Pragniemy nasze doświadczenia, praktykę i wiedzę wykorzystać do pracy i działań prewencyjnych oraz minimalizacji szkód społecznych.
  • Współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami z całej Polski, dlatego z naszą ofertą docieramy w każde miejsce.

 

Od września 2019 grupa specjalistów z fundacji (psychologów, pedagogów, terapeutów, trenerów), w oparciu także o autorskie scenariusze będzie miała przyjemność prowadzić warsztaty dla uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, nauczycieli w  szkołach.

Propozycja powstała z uwagi na doświadczenie  prowadzących w pracy w przedszkolach i  szkołach, poradniach pedagogiczno-psychologicznych, obserwacje społeczne oraz cały czas rozszerzaną i  uaktualnianą wiedzę merytoryczną.

Nasze zajęcia są niesztampowe, gdyż opierają się m.in. o autorskie gry rozwijające kompetencje społeczne, umiejętności, czy procesy poznawcze. Wszystkie warsztaty przygotowane zostały w odniesieniu do poszczególnych etapów rozwoju dziecka. Dodatkowo scenariusze zajęć i pomoce dydaktycze tworzymy w oparciu o aktualne badania naukowe.

Istnieje możliwość bezpłatnego przygotowania scenariusza warsztatu, zgodnego z  aktualnym zapotrzebowaniem oraz z zamówioną tematyką w  zakresie: kompetencji miękkich, umiejętności życiowych, zasobów osobistych, emocji, agresji, stresu, procesów poznawczych, pornografii, prawidłowego przebiegu lekcji.

Do współpracy zapraszamy jednostki publiczne oraz prywatne, praktycznie z całej Polski.

Już dziś zapraszamy do zapoznania się z ofertą
Wstępna rezerwacja terminów warsztatów w czerwcu i przez okres wakacji na wrzesień i dalsze miesiące w roku szkolnym 2019/2020.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl