FacebookMail

Szkoły ponadpodstawowe

“Alkohol.” (90 min.)

Spotkanie ma na celu uświadomienie zagrożenia spożywania alkoholu dla zdrowia i życia. Uświadomienie skutków w sferze psychicznej – emocjonalnej i osobowościowej oraz w sferze organicznej – nieodwracalnych zmian w organizmie szczególnie w mózgu i układzie nerwowym. Warsztat dotyczy przyczyn i skutków sięgania po alkohol. Uczniowie skupiają się odnalezieniu odpowiedzi, dlaczego ludzie sięgają po alkohol, jakie są rzeczywiste skutki, korzystania z takich substancji.
Program spotkania zawiera także pogadankę na temat mitów o alkoholu.

“Oddać wolność.” (90 min.)

Warsztat o uzależnieniach od narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych i skutkach tych uzależnień. Zajęcia prowadzone w świetle ukazania wartości wolności osoby ludzkiej oraz skutków zniewolenia, jakim jest uzależnienie. Uświadomienie wartości zdrowia i wolności, która nie oznacza “mogę wszystko.”

“Oddać ster.” (90 min.)

Warsztat o uzależnieniach behawioralnych (od czynności) i skutkach tych uzależnień. Ukazanie przykładowych uzależnień (od komputera, Internetu, gier, hazardu, telefonu, portali społecznościowych, od drugiego człowieka, pornografii i zachowań seksualnych, zakupów, jedzenia, wizerunku, opinii, emocji. Omówienie przyczyn tego problemu i wskazanie, gdzie można szukać pomocy.

(Rodzaje omawianych uzależnień czynnościowych ustalane są wcześniej w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dostosowane do grupy wiekowej uczniów.)

„Cyberprzemoc” (90 min.)

Na spotkaniu uczniowie zrozumieją czym jest cyberprzemoc i jakie są jej formy. Poznają przyczyny stosowania cyberprzemocy oraz uczucia, jakie może budzić cyberprzemoc. Młodzież zostanie zapoznana z konsekwencjami dla ofiary i sprawcy tego rodzaju przemocy. Będziemy uczyć wypracowania prawidłowej reakcji na wypadek doświadczania przemocy w sieci (zarówno dla ofiary oraz świadka). Chcemy zwrócić uwagę na zachowania zmniejszające ryzyko doświadczania cyberprzemocy oraz wskazać, gdzie należy szukać pomocy.

Cele:

  • Uzyskanie informacji i obalenie mitów oraz stereotypów na temat uzależnień,
  • Promocja zdrowego stylu życia będącego alternatywą wobec używek,
  • Promocja aktywnego - zdrowego spędzania wolnego czasu,
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na różne aspekty uzależnienia,
  • Konstruktywne zachęcenie do zdrowego trybu życia,
  • Uzyskanie informacji od czego można się uzależnić (papierosy, alkohol, dopalacze/narkotyki, Internet, hazard, napoje energetyczne, gry komputerowe)
  • Uzyskanie informacji o istocie uzależnienia, pokazanie jaki ma to wpływ na życie,
  • Przedstawienie zagrożeń i konsekwencji uzależnienia,
  • Przedstawienie zalet zdrowego trybu życia oraz zalet z zachowania i z postawy asertywnej.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl