FacebookMail

Dla nauczycieli

„Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży szkolnej.”
Ramowy program szkolenia:

Czym jest autodestrukcja. Omówienie poszczególnych form i przyczyn zachowań autodestrukcyjnych (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, narkomania, zachowania suicydalne, samouszkodzenia, samokaranie, autoagresywne formy odżywiania.

Formy i przyczyny autodestrukcji pośredniej (samoutrudnianie, niepowodzenia na własne życzenie, sztywne uporczywe zachowania, bezradność, rezygnacja z działania, świadome zaniedbania, itp.) System reagowania i pomoc szkoły w przypadku zachowań autodestrukcyjnych u adolescenta.

 

„Szkolny system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.”
Ramowy program szkolenia:

Cyberprzemoc i formy jakie przyjmuje. Działania profilaktyczne. Procedura reagowania w sytuacji podejrzenia aktu cyberprzemocy. Wsparcie dla ofiary przemocy. Zabezpieczenie dowodów. Ustalenie sprawcy i procedura postępowania wobec sprawcy. Środki dyscyplinarne. Ochrona świadków. Współpraca z policją i sądem rodzinnym.

 

„Świat dopalaczy.”
Ramowy program szkolenia:

Czym są dopalacze? – postacie i charakterystyka środków psychoaktywnych. Jak rozpoznać czy uczeń może być pod wpływem dopalaczy? – objawy zażywania dopalaczy. Dlaczego młodzież sięga po dopalacze? Podstawy prawne dotyczące dopalaczy i leczenia w Polsce. Mity i fakty n.t dopalaczy. Czynniki chroniące przed zażywaniem dopalaczy – profilaktyka. Gdzie szukać pomocy jeśli podejrzewam, że uczeń zażywa dopalaczy? Szkolny system reagowania -co robić w sytuacji, gdy uczeń przyjdzie pod wpływem dopalaczy do szkoły?„Uzależnienia u dzieci i młodzieży.”

„Jak rozmawiać z nastolatkami o narkotykach.

 

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl