FacebookMail

Stres - Rodzice

Na rok szkolny 2019/20 przygotowaliśmy następujące propozycje warsztatów dla rodziców na temat sytuacji stresowych, w których mogą znaleźć się ich dzieci:

Mózg - stres – jak uczniowie mogą efektywnie radzić sobie ze stresem.

Mechanizmy uzależnienia a odczuwany stres.

Wsparcie społeczne ( emocjonalne, instrumentalne, informacyjne, duchowe) jako możliwość zmiany własnej sytuacji.

Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz komunikatywność jako wsparcie znajdowania się w sytuacji trudnej.

Rozróżnianie swoich emocji oraz empatia jako wsparcie znajdowania się w trudnej sytuacji.

Przykładowe zasoby osobiste (motywacja, asertywność) a radzenie sobie z sytuacjami subiektywnie trudnymi.

Poczucie koherencji (zaradności, zrozumiałości, sensowności) jako możliwość zmiany własnej sytuacji.

Poczucie własnej wartości i wsparcie społeczne, a satysfakcja z życia.

Pomnażanie korzystnych zasobów osobistych i niwelowanie czynników niekorzystnych.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis

ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
KRS: 0000542091 | NIP: 7292707186 | Regon: 360728903
Konto bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460
telefon: 888 990 980 - czynny poniedziałek-piątek: 10.00-18.00, sobota: 10.00-14.00
e-mail: fundacja@vissalutis.pl