Realizacja projektu „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 2 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”.

Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis od 2 stycznia 2018 roku realizuje projekt „Nie zarzucaj sieci na życie – program zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”, finansowy ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Fundacja otrzymała wsparcie finansowe na realizację działań projektowych w ramach zadania konkursowego: „Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu”.

Głównym cel projektu to podniesienie poziomu świadomości uczniów na temat zagrożeń, wynikających z nadużywania Internetu, dostarczenie wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z Sieci, a także motywowanie do korzystania z alternatywnych form spędzania czasu wolnego i kształtowanie zdrowego stylu życia.

Projekt zakłada realizację działań edukacyjno-profilaktycznych przeciwdziałających zagrożeniom wynikającym z nadmiernego i niewłaściwego korzystania z Internetu. Adresatami tych działań są uczniowie szkół podstawowych i średnich z województwa łódzkiego. W czasie trwania projektu realizowane są zajęcia dla 150 grup uczniów (łącznie 1800 uczniów). Podczas zajęć uczniowie poznają problematykę uzależnienia od Internetu, zagrożeń płynących z Sieci, sposobów chroniących przed tymi zagrożeniami. Mają także okazję przyjrzeć się własnym nawykom korzystania z Sieci oraz przeanalizować swój wzorzec używania Internetu. Zamierzonym efektem naszego przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym jest wypracowanie wśród uczniów bezpiecznego i konstruktywnego wzorca korzystania z nowych technologii oraz utrwalenie zdrowego stylu życia.

Zajęcia prowadzą pedagodzy, specjaliści terapii uzależnień posiadający doświadczenie z zakresu terapii uzależnień behawioralnych i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą. Projekt będzie realizowany do 21 grudnia 2018 roku. W intensywnym okresie dwunastu miesięcy wykonawcy działań projektowych i ich odbiorcy-beneficjenci z pewnością pogłębią wiedzę o uzależnieniach behawioralnych, a tym samym nauczą się wdrażać w życie modele zachowań gwarantujących bezpieczeństwo i gwarancję zdrowia somatycznego, jak i psychicznego.


Koordynator projektu:

Patrycja Król
Telefon: 888 990 980, e-mail: profilaktyka@vissalutis.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.”