Od dziś możecie Państwo wysyłać zgłoszenia !!!

na II edycję – Szkoły Psychoterapii

Jest to całościowy 5-letni Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, który uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu NFZ.

proszę wysyłać na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl z pliku PDF lub proszę wypełnić ankietę on-line.


Rozpatrywanie ankiet zgłoszeniowych w terminie: 25.05.2019 – 07.03.2020 – kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu na rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby, których zgłoszenie przejdzie pomyślą weryfikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną która jest płatna w wysokości 150 zł. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie fundacji w Łodzi przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w terminach:

05.10.2019
26.10.2019
09.11.2019
30.11.2019
11.01.2020
25.01.2020
01.02.2020
15.02.2020
29.02.2020
07.03.2020

_________________________

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl