Rekrutacja do III Edycji – Szkoła Psychoterapii


Proces rekrutacji

Rekrutacja do Szkoły Psychoterapii odbywa się w III etapach na podstawie weryfikacji ankiet zgłoszeniowych pod kątem spełniania warunków formalnych przez uczestnika. Osoby, które przejdą ten etap pozytywnie, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, po której otrzymają informację o możliwości podjęcia nauki w Szkole Psychoterapii lub jej braku. Jest to całościowy 5-letni Kurs przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, który uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu NFZ


I Etap

Ankietę z pliku PDF proszę wysyłać na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl lub proszę wypełnić ankietę on-line. Rozpatrywanie ankiet zgłoszeniowych odbywa się w terminach: 25.03.2020 – 14.11.2020. Kolejność zgłoszeń nie decyduje o przyjęciu na rozmowę kwalifikacyjną.

Trwa wczytywanie

II Etap

Osoby, których zgłoszenie przejdzie wstępną weryfikację zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która jest płatna w wysokości 150 zł. Wpłaty za rozmowę kwalifikacyjną dokonujemy na  rachunek bankowy fundacji: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460.
Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w siedzibie fundacji w Łodzi przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3 w terminach: 09.05.2020; 23.05.2020; 27.06.2020; 18.07.2020; 29.08.2020; 12.09.2020; 26.09.2020; 03.10.2020; 24.10.2020; 07.11.2020; 14.11.2020.


III Etap

Podpisanie umowy na pięcioletni kurs, Szkołę Psychoterapii.


IV Etap

Rozpoczęcie zgrupowania treningowego: 20.11.2020 – 26.11.2020, które odbędzie się w Ośrodku Konferencyjnym – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o., Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice


Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii


Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00