SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH jest pierwszym z cyklu szkoleń poświęconych psychologicznej diagnozie klinicznej. W nieodległej przyszłości planujemy organizować kolejne szkolenia poświęcone m.in. pogłębieniu wiedzy i umiejętności z zakresu interpretacji testu MMPI-2, zasadom stosowania i interpretacji Skali Inteligencji Wechslera WAIS-R(PL), badaniu funkcji poznawczych, metodologii badań neuropsychologicznych.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. wprowadzenie do testu MMPI-2 oraz możliwości jego zastosowania,
  2. zasady przeprowadzenia badania oraz opracowania wyników,
  3. reguły interpretacji psychometrycznej,
  4. analiza skal kontrolnych, klinicznych i dodatkowych oraz wzory interpretacji całościowej wyników badań,
  5. charakterystyki różnego rodzaju zaburzeń osobowości na wybranych przykładach,
  6. analiza niektórych syndromów psychoorganicznych.

Termin: 02.11.2019 – 03.11.2019

Koszty:

  • 500 zł – pełna cena
  • 450 zł – cena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją