dr Maria Rogiewicz

superwizor, specjalista psychologii klinicznej, psychoonkolog