„Myśleć jak neuropsycholog”- podstawy diagnozy neuropsychologicznej okiem praktyka.

W ramach części pierwszej szkolenia zaprezentowane zostanie zestawienie zaburzeń/ deficytów  sfery poznawczej, wykonawczej, behawioralnej oraz emocjonalno-popędowej. Przegląd dokonany będzie z uwzględnieniem odpowiednich narzędzi (testów, skal, prób eksperymentalno- klinicznych) służących do badania omawianych deficytów i objawów. Przedstawiony zostanie także sposób analizowania danych. Całość okraszona będzie komentarzem oraz przykładami z praktyki.
Druga część szkolenia dotyczyć będzie planowania badania neuropsychologicznego. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

– wywiad i obserwacja jako źródła istotnych danych
– metody przesiewowe – zalety, ograniczenia i zastosowanie,
– przegląd dostępnych metod badawczych

Poruszona zostanie kwestia 3 rodzajów modeli badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zindywidualizowanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję stworzyć własną baterię półelastyczną.
Prezentowany materiał wzbogacony zostanie o opisy przypadków z praktyki klinicznej.

Termin:
04.04.2020 – 05.04.2020

Koszty:
– 440 zł – pełna cena
– 380 złcena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją oraz osoby które dokonają zapisu do 10.03.2020 roku

Miejsce:
Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, p. I

Prowadzący:
mgr Sylwia Zych-Kuraś – psycholog kliniczny, specjalista neuropsycholog. Od kilkunastu lat pracownik oddziałów Neurologii, Udarowego oraz Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.

Czas trwania:
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 8:00 – 18:00 (sobota) i 8:00 – 15:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Zgłoszenie:
Proszę pobrać formularz zgłoszeniowy w formacie PDF i wysłać na adres: fundacja@vissalutis.pl wraz z potwierdzeniem płatności lub wypełnić formularz on-line.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 16 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.03.2020r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie Szkolenia

Sekretariat Fundacji
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl