psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Prowadzi terapię indywidualną przede wszystkim zaburzeń afektywnych i lękowych. Od wielu lat zatrudniony w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego gdzie zajmuje się badaniem podatności poznawczej na zaburzenia emocjonalne. Od 2013 roku prowadzi szkolenia i warsztaty w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej przygotowującej do otrzymania certyfikatu psychoterapeutycznego.