psycholog, psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 646) w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej oraz magister zdrowia publicznego. Prowadzi praktykę prywatną oraz współpracuje z poradniami psychologicznymi, poradniami zdrowia psychicznego i hospicjum domowym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, rodzinną i terapię par, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki utrat. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.