Kurs MMPI-2 – SZKOLENIE DLA OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH TEST jest jednym z cyklu szkoleń poświęconych psychologicznej diagnozie klinicznej.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

W ramach cyklu organizowane są również szkolenia m.in. dotyczące całościowego badania psychologicznego, wprowadzenia do badania testem MMPI-2, Skali Inteligencji Wechslera , badaniu funkcji poznawczych, metodologii badań neuropsychologicznych itp.

  1. Stosowanie testu MMPI–2 dla charakterystyki cech osobowościowych i objawowych.
  2. Skale zawarte w MMPI–2: skale podstawowe, podskale Harrisa – Lingoesa , podskale Si, skale treściowe, składowe skal treściowych, 5 skal psychopatologii osobowości, ogólny opis osobowości, zrestrukturyzowane skale kliniczne – interpretacja danych.
  3. Korelacje między wynikami podskal.
  4. Wybrane analizy wyników dla konkretnych zaburzeń

W czasie zajęć będzie możliwość analizy przypadków dostarczonych przez uczestników.

Termin:

15.02.2020 – 16.02.2020

Koszy:
550 zł – pełna cena
500 zł– cena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją oraz osoby które dokonają zapisu do 10.01.2020 roku

Konto Bankowe:
47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

Miejsce:

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, p. I

Prowadzący:

mgr Andrzej Janiak – specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu psychologicznej diagnozy klinicznej (m.in. na kierunku psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kursach specjalizacyjnych z psychologii klinicznej).

Uczestnicy:

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów IV lub V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. Z uwagi na zaawansowany charakter szkolenia, największe korzyści z udziału mogą odnieść osoby, które znają prezentowaną metodę i w swojej praktyce mają doświadczenia korzystania z testu MMPI-2.

Zaświadczenie:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.

Czas trwania:

Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 19:00 (sobota) i 8:00 – 15:00 (niedziela) –
z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Zgłoszenie:

Pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony Fundacji w zakładce Szkolenia i wysłać na adres: fundacja@vissalutis.pl wraz z potwierdzeniem płatności.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 10.01.2020r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.