Z przyjemnością informujemy, że na posiedzeniu w dniu 11.12.2018 roku Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego postanowiły przyznać atestację całościowemu szkoleniu psychoterapii pod nazwą Szkoła Psychoterapii Vis Salutis, prowadzonemu przez Fundację Vis Salutis w Łodzi.

Jesteśmy umieszczeni na stronie  Sekcji naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Szkolenie realizowane w ramach Szkoły Psychoterapii Vis Salutis jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem: 2.10/00140/2015.
Wyszukiwarka instytucji szkoleniowych.

__________________________

Kontakt w sprawie Szkoły Psychoterapii Vis Salutis

Pełnomocnik Kierownika Szkoły Psychoterapii
Agnieszka Kacperska – sprawy merytoryczne kursu
mail: agnieszka.kacperska@vissalutis.pl

Sekretariat Szkoły Psychoterapii
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
tel. 888-990-980 mail: fundacja@vissalutis.pl