BEZPŁATNA POPROGRAMOWA GRUPA TERAPEUTYCZNA Z PSYCHOTERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ !!!

Jesteśmy w trakcie zbierania (darmowej) grupy terapeutycznej. Członkowie grupy spotykają się jedynie w ramach sesji. To, co zostaje powiedziane w czasie sesji nie wychodzi poza krąg uczestników. Poufność jest ważna: „Ja nie rozmawiam o tobie poza naszą grupą i wiem, że ty też wykażesz się podobnym szacunkiem”. Członkowie grupy mają przyzwolenie mówić sobie wzajemnie wiele rzeczy, których zazwyczaj w życiu społecznym się nie mówi.
Program terapeutyczny skierowany jest do osób nadużywających alkoholu, narkotyków i leków, którego celem jest nabycie niezbędnych umiejętności w trzeźwym życiu.
Jesteś osobą uzależnioną?
Ukończyłaś/eś podstawowy etap terapii ale nie czujesz się zbyt pewnie?
Nie radzisz sobie z emocjami – złością, lękiem, stresem?
Masz problemy w relacjach z innymi?
A może jest coś co szczególnie Cię niepokoi w twoim myśleniu czy zachowaniu?

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 06.02.2020, w godzinach 19.00 – 20.30 w poradni Fundacji przy ul. Gdańskiej 90, lok. 1-3, tel. 888-990-980

Spotkania będą odbywać się trzy razy w miesiącu w czwartki i będą trwały 3 miesiące.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Centrum Medyczne Vis Salutis
90-508 Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3
tel. 888-990-980