Od dnia 29 października 2015 r. Fundacja Vis Salutis posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla „Studium Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis”. Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia. Szkolenie przeznaczone jest dla osób ubiegających się o certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień lub certyfikat instruktora terapii uzależnień.

Od 11 grudnia 2019 roku Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przyznały Fundacji Vis Salutis atestację na szkolenie w ramach pięcioletniego kursu pod nazwą Szkoła Psychoterapii Vis Salutis, który uprawnia do ubiegania się o zawarcie kontraktu NFZ

Link do strony Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego potwierdzający atestacje kursu.