Nasz zespółKontakt w sprawie Studium Terapii Uzależnień


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne kursu
mail: katarzyna@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
Mariusz Wróbel – sprawy organizacyjne kursu
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00