UZALEŻNIENIA A WYZWANIA TERAPII I EDUKACJI

W dniu 1 lutego 2019 r. w Auli im. Palucha Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Barlickiego w Łodzi odbyła się IV edycja konferencji „Uzależnienia a wyzwania terapii i edukacji”.

Organizatorom – Fundacji Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis i Zakładowi Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – udało się zgromadzić wielu ekspertów i przedstawicieli środowisk naukowych, terapeutycznych i wychowawczych.
O ile ubiegłoroczna edycja konferencji poświęcona była zarysowaniu generalnych zagadnień związanych z uzależnieniami i psychoterapią, o tyle w tym roku prelegenci skupili na eksploracji problemów szczegółowych, prezentując wiele wyników badań i liczne studia przypadków.
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, naukowiec z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, reprezentujący Fundację Vis Salutis, otworzył spotkanie wykładem o edukacji nowych koncepcji w terapii uzależnień, potwierdzając licznymi przykładami potrzebę poznawania prospektywnych koncepcji i praktyk terapeutycznych. Psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Jan Chodkiewicz zaprezentował koncepcje i metody badania głodu alkoholowego, kluczowego pojęcia w rozwiązywaniu problemu uzależnienia alkoholowego. Akcent komunikacyjno-wychowawczy podniosła w swoim wystąpieniu dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak, terapeutka uzależnień z SPZOZ w Łodzi, która przedstawiła założenia i techniki rozmów z młodzieżą na temat uzależnień. Krótkie interwencje motywujące w leczeniu uzależnień omówił dr n. med. Łukasz Mokros z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Problemy ekstarnalizacyjne i internalizacyjne u kobiet z doświadczeniem traumy wczesnodziecięcej stały się przedmiotem prezentacji dra hab. Krzysztofa Gąsiora z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostatnią konferencyjną prelekcję na temat „Pełna abstynencja czy redukcja szkód” wygłosiła dr Maria Filip z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii.
Co najważniejsze – a wcale nieczęste w praktyce konferencyjnej – znakomici eksperci mieli przed sobą bardzo liczne audytorium. Dość powiedzieć, że organizatorzy rozdali blisko 200 certyfikat uczestnictwa w konferencji. Tak olbrzymie zainteresowanie problematyką uzależnień oraz psychoterapii stanowi dla pracowników Fundacji Vis Salutis krzepiący sygnał, że konferencja ma wysoką rangę naukową, samoaktualizujący się charakter i wysokiej klasy prelegentów. Z dużą atencją został powitany niespodziewany gość konferencji – Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka. Jego obecność niewątpliwie nobilituje cykliczne wydarzenie naukowe, ale stanowi też potwierdzenie wysokiej marki naukowej, jaką jest łódzka konferencja, odbywająca się rokrocznie w Szpitalu im. Barlickiego, dzięki przychylności i organizacyjnemu wsparciu dyrekcji placówki. Zapraszamy już za rok na jeszcze bardziej udaną i owocną V edycję konferencji!


V Ogólnopolskie warsztaty dotyczące zaburzeń afektywnych

Dnia 18 maja 2019 roku w Hotelu Holiday Inn w Łodzi odbyły się V Ogólnopolskie warsztaty dotyczące zaburzeń afektywnych.

Otwarcie spotkania – dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras / Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Fundacja Vis Salutis
Nowe strategie w otępieniu – dr hab. n. med. prof. UM Tadeusz Pietras / Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Fundacja Vis Salutis
Gdy depresja nie ustępuje, poprawa jakości snu jako pierwszoplanowa interwencja w leczeniu depresji – prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak / Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Terapia poznawczo–behawioralna – Bezsenność – mgr Ewa Poradowska / Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Przerwa kawowa
Depresja a migrena – prof. dr hab. n. med. Jacek Rożniecki / Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Stan mieszany – rozpoznawanie i leczenie – dr hab. n. med. Dominik Strzelecki / Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej w terapii chorób neurozwyrodnieniowych i afektywnych – dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski / Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Przerwa kawowa
Reumatologiczne zapalenie psychiczne – prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz / Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Stygmatyzacja chorych psychicznie – dr hab. n. med. Piotr Świtaj / Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Zakończenie – rozdanie certyfikatów
Lunch