Zapraszamy do udziału w szkoleniu


Diagnoza neuropsychologiczna okiem praktyka – Pamięć – Edycja 3


Program

  1. W ramach szkolenia zaprezentowana zostanie m.in. kwestia definicji, konstruktów teoretycznych oraz podziałów pamięci. Zagadnienia te zostaną omówione z komentarzem i przełożeniem na praktykę kliniczną.
  2. Podczas szkolenia przedstawiona zostanie także mózgowa organizacja procesów mnestycznych.
  3. Następnie zaprezentowany będzie przegląd rodzajów deficytów i zaburzeń pamięci.
  4. W kolejnej części szkolenia omówione zostaną narzędzia służące do oceny funkcji mnestycznych. Zaprezentowane zostaną także narzędzia psychologiczne i neuropsychologiczne, które potraktowane jako materiał do próby eksperymentalno-klinicznej, można wykorzystać do oceny pamięci. Omówiona zostanie także kwestia pamięci w popularnych narzędziach przesiewowych.
  5. Zaprezentowane zostaną profile wyników charakterystyczne dla zaburzeń pamięci występujących w różnych jednostkach chorobowych.
  6. Poruszona zostanie także kwestia rehabilitacji pamięci i treningów funkcji mnestycznych.

Prezentowany materiał wzbogacony będzie o opisy przypadków z praktyki klinicznej.


Prowadząca

mgr Sylwia Zych-Kuraś – psycholog kliniczny, specjalista neuropsycholog. Od kilkunastu lat pracownik oddziałów Neurologii, Udarowego oraz Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.
Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).


Termin

25.02.2023 – 26.02.2023
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 18:00 (sobota) i 8:00 – 15:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji zoom

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 500 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.01.2023 roku,
  • 550 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Diagnoza neuropsychologiczna okiem praktyka – Pamięć – Edycja 3

550,00 

Termin 25.02.2023 – 26.02.2023
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach:
09:00 – 18:00 (sobota) i 8:00 – 15:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).

8 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 16 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.01.2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00