Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Skuteczne motywowanie do zmiany zachowań

Osoby nadużywające substancji psychoaktywnych, uzależnione, zachowujące się destrukcyjnie wobec siebie i otoczenia przejawiają małe zainteresowanie zmianą swoich zachowań i niechętnie korzystają z oferty pomocy psychologicznej. Wśród osób pomagających mają opinię opornych, niekonsekwentnych, słabo współpracujących.

Metoda Dialogu Motywującego Millera i Rollnicka jest efektywnym sposobem pracy z osobami nieświadomymi swoich problemów lub niegotowymi do podjęcia zobowiązania do zmiany. Metoda ta opierająca się na uznaniu podmiotowości i autonomii klienta pomaga mu w niekonfrontacyjny, bezpieczny sposób zobaczyć rozbieżność między jego potrzebami, wartościami, celami, dążeniami – a zachowaniami, które prezentuje. Pomaga mu zwiększyć świadomość problemu i przekroczyć ambiwalencję w podejmowaniu decyzji o zmianie.


Program

Program zajęć obejmował będzie 16 godzin wykładów i ćwiczeń w zakresie następujących tematów:

  • Podstawy teoretyczne dialogu motywującego
  • Zastosowanie dialogu motywującego w różnych obszarach pomagania
  • Duch dialogu motywującego
  • Procesy dialogu motywującego
  • Techniki stosowane w dialogu motywującym

Prowadząca

Jadwiga Fudała socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 41), terapeuta motywujący (certyfikat PTTM nr 41), organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, wieloletni wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej oraz Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania, autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od lat prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, lekarzy, sędziów rodzinnych, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, członków GKRPA, księży, przedstawicieli samorządów, których celem jest poszerzenie umiejętności i zwiększenie skuteczności uczestników w rozwiązywaniu problemów alkoholowych występujących w obszarach ich funkcjonowania. Od listopada 2005r. do grudnia 2020r. kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych, kuratorów, pielęgniarek, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, studentów psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

08.06.2024 – 09.06.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) i 09:00–16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 600 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 30.04.2024 roku,
  • 650 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Promocja!

Dialog motywujący w praktyce Edycja 3

600,00 

Termin

08.06.2024 – 09.06.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

20 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30.04.2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00