Zapraszamy do szkolenia


Mindfulness – trening uważności


Program

Po raz pierwszy w ramach Fundacji Vis Salutis zapraszamy Państwa do udziału w Kursie Redukcji Stresu w oparciu o uważność (mindfulness). Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które doświadczają w swoim życiu skutków stresu i osób zainteresowanych metodą mindfulness, zdobywającą coraz większą popularność także w Polsce. Już po 8 tygodniach udziału w kursie można odczuć dobroczynne efekty uważności dla ciała i psychiki. Do udziału w kursie nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie. Pojęcie mindfulness, tłumaczone jako uważność lub uważna obecność, oznacza szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn, 1990). Podejście uważności w odniesieniu do pomagania osobom zmagającym się z trudnościami w swoim funkcjonowaniu psychicznym i fizycznym upowszechnił Jon Kabat Zinn, który w latach 70-tych w Stanach Zjednoczonych opracował dla swoich pacjentów 8-tygodniowy Kurs Redukcji Stresu oparty na Uważności (MBSR, czyli Mindfulness-Based Stress Reduction).W początkowych założeniach kurs adresowany był dla osób borykających się ze stanami obniżonego nastroju, lękami, dolegliwościami somatycznymi, a jego celem była pomoc w radzeniu sobie z tymi trudnościami. Obecnie kursy MBSR wdrażane są w firmach, szkołach i przedszkolach oraz szpitalach i placówkach służby zdrowia na całym świecie. Ich skuteczność potwierdzają coraz liczniejsze badania naukowe, podejmowane na uniwersytetach w USA i Europie. Ponadto, co wykazuje szereg badań naukowych, poświęconych tej metodzie, praktykowanie mindfulness zapobiega nawrotom depresji, stanów lękowych i poprawia funkcjonowanie fizyczne, m.in. w zakresie jakości snu oraz działania układu odpornościowego. Badania neuropsychologiczne dowodzą, że już po 8 tygodniach praktykowania uważności zgodnie z programem kursu MBSR, zmianie ulegają struktury mózguodpowiadające za zdolności do koncentrowania uwagi, odczuwanie empatii oraz samokontrolę emocjonalną. Na bazie programu klasycznego kursu MBSR opracowano też wersje kursu, m.in. dla osób cierpiących na depresję (MBCT) oraz uzależnionych (MBRP). Podejście uważności wykorzystuje się też w pracy terapeutycznej z osobami cierpiącymi z powodu niepłodności oraz chorób onkologicznych. Jeżeli doświadczasz poczucia, że życie przecieka ci przez palce, ciężko ci się zatrzymać w codziennym pędzie, twój umysł błądzi między przeszłością i przyszłością i chciałbyś/chciałabyś nawiązać lepszy kontakt ze sobą i swoim życiem takim, jakim ono jest, serdecznie zapraszam do udziału w kursie.

Korzyści z udziału w kursie MBSR to m.in.:* lepszy kontakt z własnymi emocjami* większa samokontrola emocjonalna* umiejętność doświadczania emocji w sposób konstruktywny* umiejętność rozpoznawania swoich potrzeb* nabycie życzliwego nastawienia do siebie i doświadczanych trudności* większa zdolność koncentracji uwagi* pogłębienie umiejętności radzenia sobie ze stresem* umiejętność doświadczania swojego życia tu i teraz, w bieżącej chwili, w przeciwieństwie do tendencji do wracania do przeszłości, czy wybiegania w przyszłość.

Udział w kursie zakłada:* indywidualną konsultację wstępną przed jego rozpoczęciem,* 8 spotkań grupowych po 2,5h,* jedno spotkanie całodzienne (7h) oraz* konsultację indywidualną po zakończeniu cyklu zajęć kursowych.
Zajęcia obejmują ćwiczenia skanowania ciała, uważny ruch, pracę z uważnym oddechem, uważne jedzenie i chodzenie. Do udziału w kursie nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w praktyce uważność, ani żadne doświadczenie medytacyjne !

Kursanci otrzymują materiały dydaktyczne, dzięki którym można kontynuować i pogłębiać praktykę uważności samodzielnie po zakończeniu kursu.

Kurs prowadzi: Joanna Kaczmarek, certyfikowany nauczyciel mindfulness. Swoje kwalifikacje do prowadzenia kursów MBSR zdobyła w Polskim Instytucie Mindfulness (POLIM), akredytowanym przez IMA Institute for Mindfulness-Based Approaches), pierwszej w Polsce placówce szkolącej nauczycieli mindfulness. Kursy prowadzi pod stałą superwizją Fritsa Kostera, uznanego w Europie nauczyciela i mentora mindfulness. Dodatkowo w prowadzeniu kursów i opiece nad uczestnikami wspiera ją przygotowanie psychologiczne do pracy z ludźmi, zdobyte podczas studiów psychologicznych i licznych szkoleń oraz kursów terapeutycznych.


Terminy

29.01.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
05.02.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
12.02.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
19.02.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
26.02.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
04.03.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
11.03.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa
14.03.2020 – 09.00 – 16.00 / 7 godzin / sobota
18.03.2020 – 18.00 – 20.30 / 2,5 godziny / środa


Koszty

  • 1050 zł – pełna cena, zgłoszenie po 31.12.2019 r.
  • 950 zł – cena ze zniżką, zgłoszenie do 31.12.2019 r.
  • 900 zł – cena ze zniżką, zgłoszenie do 31.12.2019 r. dla par i osób współpracujących z Fundacja Vis Salutis

Konto Bankowe: 47 2030 0045 1110 0000 0417 3460


Miejsce

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lik. 1-3, p. I


Zgłoszenia

Formularz z pliku PDF proszę wysyłać na adres mailowy: fundacja@vissalutis.pl wraz z potwierdzeniem płatności lub proszę wypełnić formularz on-line.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980 e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00

Szkoła Psychoterapii