Zapraszamy do udziału w szkoleniu

MMPI®-2 w diagnozie klinicznej – temat typowy dla psychologów

Program

MMPI®-2 to jeden z podstawowych testów, stosowanych w psychologii klinicznej. Pozwala na określenie osobowościowego podłoża problemów, zarówno o charakterze zaburzeń osobowości, jak i poważnych trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jego ważną zaletą jest rozbudowany system oceny wiarygodności odpowiedzi osoby badanej, bogaty zestaw skal i wskaźników, jak również możliwość identyfikacji szczególnie niepokojących odpowiedzi na pojedyncze pytania testu. Stanowi nieocenione narzędzie usystematyzowanej diagnozy, wspierające wywiad kliniczny.

Kurs prowadzony będzie w oparciu o system opisu obszarów i cech osobowości zaproponowany w podręczniku DSM-5™.

Kurs poświęcony będzie ocenie i opisowi problemów osobowościowych z wykorzystaniem testu MMPI®-2. Słuchacze będą mieli możliwość przeprowadzenia samodzielnych ćwiczeń w zakresie oceny wiarygodności profilu i analizy mechanizmów obronnych (na podstawie 10 skal kontrolnych), wykonania samodzielnego opisu osobowości w kategoriach DSM®-5, oraz uzyskania informacji zwrotnej.


Prowadzący

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UMK – psycholog i wykładowca akademicki (UW i UMK), łączący działalność praktyczną z pracą naukową. Były kierownik Zakładu Psychologii i konsultant Kliniki Psychoneurologicznej Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej członek Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Obszary zainteresowań obejmują diagnostykę psychologiczną, psychologię pracy (ze szczególnym uwzględnieniem psychologii transportu i lotniczej), Autor lub współautor ponad 140 publikacji naukowych i popularnych.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie/certyfikat potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis. Zaświadczenie/certyfikat przesłany zostanie drogą mailową.
Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka)


Termin

23.09.2023 – 24.09.2023
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 600 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.07.2023 roku,
  • 650 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

MMPI®-2 w diagnozie klinicznej Edycja 4

650,00 

23.09.2023 – 24.09.2023
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).

Brak w magazynie

Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 01.07.2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00