Zapraszamy do udziału w szkoleniu


„Myśleć jak neuropsycholog”
podstawy diagnozy neuropsychologicznej okiem praktyka.


Program

W ramach części pierwszej szkolenia zaprezentowane zostanie zestawienie zaburzeń/ deficytów  sfery poznawczej, wykonawczej, behawioralnej oraz emocjonalno-popędowej. Przegląd dokonany będzie z uwzględnieniem odpowiednich narzędzi (testów, skal, prób eksperymentalno- klinicznych) służących do badania omawianych deficytów i objawów. Przedstawiony zostanie także sposób analizowania danych. Całość okraszona będzie komentarzem oraz przykładami z praktyki. Druga część szkolenia dotyczyć będzie planowania badania neuropsychologicznego. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak:

  • wywiad i obserwacja jako źródła istotnych danych,
  • metody przesiewowe – zalety, ograniczenia i zastosowanie,
  • przegląd dostępnych metod badawczych.

Poruszona zostanie kwestia 3 rodzajów modeli badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zindywidualizowanego. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję stworzyć własną baterię półelastyczną. Prezentowany materiał wzbogacony zostanie o opisy przypadków z praktyki klinicznej.


Prowadząca

mgr Sylwia Zych-Kuraś – psycholog kliniczny, specjalista neuropsycholog. Od kilkunastu lat pracownik oddziałów Neurologii, Udarowego oraz Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie (pdf) potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis oraz ponad 100 MB materiałów
Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).


Termin

24.04.2021 – 25.04.2021
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 18:00 (sobota) i 8:00 – 15:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 450 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.03.2021 roku,
  • 500 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Myśleć jak neuropsycholog – Edycja 3

500,00 

24.04.2021 – 25.04.2021
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 18:00 (sobota) i 8:00 – 15:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Uwaga! Do udziału w szkoleniu wymagane jest przesłanie scanu lub zdjęcia dokumentów potwierdzających ukończenie studiów (dyplom magistra psychologii) lub naukę na V roku psychologii (indeks, legitymacja studencka).

2 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 14.03.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00