Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Jak pomagać klientom ograniczać spożywanie alkoholu?

W Polsce ponad 12% dorosłych nadużywa alkoholu, tzn. pije alkohol szkodliwie lub jest uzależniona od alkoholu. Paradoks prewencyjny polega na tym, że choć osób pijących alkohol szkodliwie (nieuzależnionych) jest cztery razy więcej niż osób uzależnionych, to nie ma dla nich dostępnej oferty pomagania. Osoby te najczęściej nie chcą rozstać się z alkoholem ale są gotowe ograniczać spożywanie alkoholu i potrzebują w tej wsparcia i pomocy. Placówki odwykowe specjalizują się w leczeniu osób uzależnionych uczestniczących w programach nakierowanych na pełną abstynencję. Część osób uzależnionych też nie jest gotowa rozstać się z alkoholem ale deklaruje chęć zmiany w zakresie redukcji picia. Badania dowodzą, że zarówno osoby pijące szkodliwie, jak i uzależnione w stopniu lekkim potrafią ograniczyć spożywanie alkoholu z sukcesem.

Strategie pracy terapeutycznej nakierowane na ograniczenie pożywania alkoholu bazują na rozumieniu transteoretycznego modelu zmiany, metodzie dialogu motywującego oraz behawioralno-poznawczych technikach kontroli zachowań.


Program

Program zajęć obejmował będzie 16 godzin wykładów i ćwiczeń w zakresie następujących tematów:

  • Klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem alkoholu.
  • Epidemiologia zaburzeń wynikających z używania alkoholu. (wykład)
  • Cele pomagania i wskaźniki efektywności leczenia osób pijących alkohol szkodliwie i uzależnionych od alkoholu
  • Zalecenia dla programów ograniczania picia
  • Koncepcja transteoretycznego modelu zmiany zachowań
  • Metoda Dialogu Motywującego
  • Behawioralno-poznawcze strategie pracy z klientem chcącym ograniczyć spożywanie alkoholu

Prowadzący

Jadwiga Fudała socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 41), terapeuta motywujący (certyfikat PTTM nr 41), organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych, wieloletni wykładowca Szkoły Wyższy Psychologii Społecznej oraz Szkoły Wyższej Finansów i Zarządzania, autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Od lat prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, lekarzy, sędziów rodzinnych, kuratorów, pracowników pomocy społecznej, członków GKRPA, księży, przedstawicieli samorządów, których celem jest poszerzenie umiejętności i zwiększenie skuteczności uczestników w rozwiązywaniu problemów alkoholowych występujących w obszarach ich funkcjonowania. Od listopada 2005r. do grudnia 2020r. kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych, kuratorów, pielęgniarek, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, studentów psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

12.06.2021-13.06.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) i 09:00–16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 400 zł. – wyjątkowa promocja tylko w dniu 10.06.2021 roku,
  • 450 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 23.05.2021 roku,
  • 500 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Ograniczenie picia – teoria i praktyka

500,00 

12.06.2021 – 13.06.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

5 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 23.05.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00