Kontynuując cykl szkoleń

Kto siedzi w fotelu? Czyli, typy osobowości w praktyce psychodynamicznej i klinicznej zapraszamy na cz. 2

Koncepcje psychodynamiczne pomagają w rozumieniu pacjenta jako osoby która ma pewną strukturę osobowościową. Nie jest to tym samym co zaburzenia osobowości w ujęciu medycznym. Zatem, co ma na myśli psychoterapeuta psychodynamiczny, a co lekarz mówiąc “pacjent anankastyczny”? Czym się różnią objawy manii i depresji od mechanizmów obronnych depresyjno- maniakalnych? Diagnoza psychodynamiczna opisuje genezę, mechanizmy obronne, obraz siebie, wzorce relacyjne, identyfikacje, a zatem pomaga w odpowiedzi na pytanie- kto siedzi w fotelu i czego możemy spodziewać się w procesie psychoterapii.

Cykl szkoleń składa się z trzech części:

 1. Osobowość borderline, narcystyczna, histeryczna / listopad 2023 r. / Cz. 1
 2. Osobowość anankastyczna, depresyjna (hipomaniakalna, masochistyczna) / 03-04 luty 2024 r. / Cz. 2
 3. Osobowość schizoidalna, paranoidalna, antyspołeczna / 20-21 kwiecień 2024 r. / Cz. 3

Program

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z problematyką typów osobowości w ujęciu psychoanalitycznym i klinicznym. Każda osoba zgłaszająca się po pomoc ma jakieś cechy osobowości, które będą miały wpływ zarówno na objaw psychopatologiczny jak i na proces psychoterapii. Wiedza na temat typów osobowości pomoże w lepszym rozumieniu każdego pacjenta.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z:

 • psychoanalitycznym rozumieniem wymienionych typów osobowości (charakterystyka, mechanizmy obronne, etiologia),
 • diagnozą różnicową cech osobowości anankastycznej z objawami zaburzeń obsesyjno- kompulsywnych,
 • diagnozą różnicową cech osobowości z epizodem depresyjnym, maniakalnym,
 • wskazaniami do psychoterapii indywidualnej i grupowej,
 • trudnościami jakie pojawiają się w pracy terapeutycznej,
 • kryteriami diagnostycznymi w ICD -10 i DMS-5.

W części praktycznej uczestnicy będą zaproszeni do analizy przypadków w oparciu uwzględniającej rozumienie psychodynamiczną i kliniczną. Zapoznają się z elementami pro psychoterapii.


Prowadząca

mgr Irena Staszczyszyn-Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 4-letnie szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat pracuje na Oddziale Dziennym i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii oraz w Szkole Psychoterapii Vis Salutis. Oferuje psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym i psychoanalitycznym.


Uczestnicy

Szkolenie jest dedykowane zarówno osobom którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o psychoanalityczne rozumienie koncepcji poziomu rozwojowego i typów osobowości jak i tym, którzy  pracują z pacjentami z zaburzeniami osobowości. Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

03.02.2024 – 04.02.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Cena

 • 600 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 28.12.2023 roku,
 • 540 zł.cena ze zniżką dla osób które uczestniczyły w cz. 1, pod warunkiem dokonania wpłaty na rachunek bankowy fundacji do 28.12.2023 roku. W tej sprawie proszę o kontakt: sekretariat@vissalutis.pl
 • 650 zł. – pełna cena,
 • 585 zł.cena ze zniżką dla osób które uczestniczyły w cz. 1, które dokonają wpłaty na rachunek bankowy fundacji po 28.12.2023 roku. W tej sprawie proszę o kontakt: sekretariat@vissalutis.pl

Zgłoszenia

Osobowość anankastyczna, depresyjna

650,00 

03.02.2024 – 04.02.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

10 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.12.2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00