Kurs jest jednym z cyklu szkoleń poświęconych psychologicznej diagnozie klinicznej. Jest to szkolenie wstępne, wprowadzające do planowanego w przyszłości cyklu szkoleniowego poświęconego diagnozie neuropsychologicznej. W ramach cyklu organizowane są również szkolenia m.in. dotyczące całościowego badania psychologicznego, wykorzystania w diagnozie klinicznej testu MMPI-2, Skali Inteligencji Wechslera itp. Szkoła Psychoterapii


W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

  • cele i metodologia badania neuropsychologicznego
  • zasady planowania badania neuropsychologicznego
  • wywiad i obserwacja jako źródła istotnych danych
  • metody przesiewowe – zalety i ograniczenia, zastosowanie
  • dobór metod badawczych
  • przegląd dostępnych metod badawczych
  • problematyka diagnozy nozologicznej, lokalizacyjnej i funkcjonalnej

Prezentowany materiał wzbogacony zostanie o prezentacje przypadków.

Termin:
25.01.2020 – 26.01.2020

Koszy:
400 zł – pełna cena
360 zł – cena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją oraz osoby które dokonają zapisu do 31.12.2019 roku

Konto Bankowe:
47 2030 0045 1110 0000 0417 3460

Miejsce:
Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, p. I

Prowadzący:
mgr Sylwia Zych-Kuraś – psycholog kliniczny, specjalista neuropsycholog. Od kilkunastu lat pracownik oddziałów Neurologii, Udarowego oraz Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Częstochowie.

Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, absolwentów jednolitych studiów magisterskich i studentów V roku psychologii jednolitych studiów magisterskich.

Zaświadczenie:
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.

Czas trwania:
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 8:00 – 18:00 (sobota)
i 8:00 – 15:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

Zgłoszenie:

Pobrać formularz i wysłać na adres: fundacja@vissalutis.pl wraz z potwierdzeniem płatności.

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 16 osób.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 05.01.2020r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.