Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień

Terapia poznawczo-behawioralną jest uznanym na całym świecie nurtem psychoterapii, zdobywającym coraz większą popularność, Znajduje zastosowanie w pomocy osobom z różnymi problemami funkcjonowania psychologicznego oraz zaburzeniami, między innymi depresją, zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi i osobowości. Od lat terapia poznawczo-behawioralna stosowana jest również w leczeniu uzależnień, zarówno substancjalnych, jak i niesubstancjalnych. Szkolenie ma za zadanie przybliżenie tego nurtu, pokazanie specyfiki i filozofii poznawczo-behawioralnej pracy z pacjentami uzależnionymi oraz stosowanych w jej przebiegu technik.


Program

Program zajęć obejmował będzie 16 godzin wykładów i ćwiczeń w zakresie następujących tematów:

 1. Wprowadzenie w poznawczo-behawioralny sposób rozumienia genezy zaburzeń i technik stosowanych w terapii.
 2. Diagnoza uzależnień na potrzeby terapii poznawczo-behawioralnej.
 3. Mechanizmy biologiczne i psychologiczne zaangażowane w rozwój uzależnień.
 4. Koncepcja poznawczo-behawioralna powstawania uzależnień.
 5. Konceptualizacja przypadków osób uzależnionych od alkoholu.
 6. Terapia poznawczo-behawioralna uzależnień:
  • identyfikacja myśli i przekonań powiązanych z używaniem substancji,
  • praca z głodem substancji,
  • identyfikacja sytuacji wysokiego ryzyka,
  • zapobieganie nawrotom,
 1. Terapia indywidualna i grupowa.
 2. Terapia hazardu patologicznego jako przykład pracy z uzależnieniami behawioralnymi.

Prowadzący

prof. dr hab. Jan Chodkiewicz, psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od ponad 25 lat łączy pracę naukową z prowadzeniem psychoterapii. Pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalizuje się w problematyce psychologii uzależnień, szczególnie uzależnieniu od alkoholu oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Autor oraz współautor książek (w tym: „Odbić się od dna? Rola jakości życia w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu”, Łódź, 2012, oraz „Uzależnienie od alkoholu. Oblicza problemu”, Warszawa, 2020), a także ponad 100 artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. Kierownik i uczestnik grantów oraz projektów, m.in. PARPA i NCBiR. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami.


Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii uzależnień, psychologów, lekarzy, pracowników socjalnych i innych pracowników służb społecznych, kuratorów, pielęgniarek, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, studentów psychologii, socjologii, pedagogiki, resocjalizacji, pracy socjalnej. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

14.09.2024-15.09.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00–16:15 (sobota) i 09:00–16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

 • 600 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.07.2024 roku,
 • 650 zł. – pełna cena.

Zgłoszenia

Promocja!

Poznawczo-behawioralna terapia uzależnień Edycja 3

600,00 

14.09.2024 – 15.09.2024
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

19 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31.07.2024 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00