Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Pasja Czy Przymus?
Rzecz o uzależnieniach behawioralnych


Program

Celem szkolenia jest próba zwrócenia uwagi na szeroko rozumiane uzależnienia behawioralne, które determinują funkcjonalnie współczesnego człowieka i wiążą się z ryzykiem szkód psychospołecznych.
W pierwszej części szkolenia skupimy się na specyfice uzależnień behawioralnych w ujęciu psychoterapii uzależnień i uwarunkowań społecznych. W drugiej części zajmiemy się analizą  stosowanych w praktyce oddziaływań psychoterapeutycznych i  opracowaniem kroków w terapii osób uzależnionych behawioralnie.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • koncepcji i nazewnictwa uzależnień behawioralnych,
  • analizy kryteriów diagnostycznych ICD-10, DSM-V,
  • wpływu nowoczesnych technologii i nowych form zachowań na „ uzależnieniową wizję świata”,
  • wieloaspektowego rozumienia pacjentów cierpiących na uzależnienia behawioralne,
  • możliwości wykorzystania różnych metod w psychoterapii uzależnień behawioralnych,
  • weryfikacji rozumienia swojej roli jako terapeuty pomagającego osobom zmagającym się z nałogami,

W szkoleniu zostaną wykorzystane metody wykładu i warsztatu, w celu stworzenia możliwości dzielenia się swoimi doświadczeniami i refleksjami.


Termin

16.01.2021 – 17.01.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Prowadząca

mgr Dorota Krzesłowska – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, menedżer w ochronie zdrowia. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami w kryzysie i uzależnionymi. Wykładowca w Studium Terapii Uzależnień i specjalistycznych kursach medycznych. Obecnie Koordynator Zespołu Terapeutów OTU SP ZOZ im. J. Babińskiego w Łodzi.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z osobami uzależnionymi behawioralnie.


Koszty

  • 390 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 15.12.2020 roku,
  • 450 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Rzecz o uzależnieniach behawioralnych

450,00 

Termin

16.01.2021 – 17.01.2021
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

9 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.12.2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00