Zapraszamy do udziału w szkoleniu


Terapia pogłębiona w uzależnieniach – kurs dla terapeutów uzależnień

Terapia pogłębiona w uzależnieniach – kurs dla terapeutów uzależnień, który pozwoli nauczyć się i poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą pracy terapeutycznej po podstawowym programie terapii uzależnień.


Program

Program ma na celu przygotowanie do pracy terapeutycznej skoncentrowanej na przyszłości klienta w kierunku  radzenia sobie z uzależnieniem, wprowadzaniu konstruktywnych zmian w życiu klienta i ich utrwalaniu, badaniu głębszych problemów, które kiedyś mogły stać się przyczyną uzależnienia lub obecnie utrudniają zdrowienie, budowaniu niezawisłej tożsamości osobistej oraz tworzeniu zdrowych i niezależnych stosunków z bliskimi ludźmi; rozwiązywaniu problemów osobistych utrudniających kształtowanie nowej tożsamości.

Program obejmuje moduły tematyczne w terminach:

Moduł I 25-26-02.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – zagadnienia dotyczące tego, czym jest terapia pogłębiona, do kogo jest skierowana; praca z przekonaniami;
Moduł II 01-02.04.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) –  praca nad wstydem; praca nad poczuciem winy i krzywdy;
Moduł III 06-07.05.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) -praca nad lękiem; praca nad strachem;
Moduł IV 20-21.05.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – praca nad żalem i stratą; praca nad smutkiem;
Moduł V 10-11.06.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) –  funkcjonowanie mechanizmów uzależnienia  – mechanizm nałogowej regulacji uczuć u klientów w pogłębionej fazie terapii- strategie pracy terapeutycznej i kolejne kroki w pracy psychoterapeutycznej, rozwiązywanie konkretnych problemów pacjenta ( praca nad złością, elementy Treningu Zastępowania Agresji);
Moduł VI 15-16.07.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – funkcjonowanie mechanizmów uzależnienia  – mechanizm iluzji i zaprzeczeń u klientów w pogłębionej fazie terapii – strategie pracy terapeutycznej i kolejne kroki w pracy psychoterapeutycznej, rozwiązywanie konkretnych problemów pacjenta;
Moduł VII 19-20.08.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – funkcjonowanie mechanizmów uzależnienia  – mechanizm rozpraszania i rozdwajania Ja u klientów w pogłębionej fazie terapii – strategie pracy terapeutycznej i kolejne kroki w pracy psychoterapeutycznej, rozwiązywanie konkretnych problemów pacjenta;
Moduł VIII 23-24.09.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – strategie pracy nad zapobieganiem nawrotu;
Moduł IX 14-15.10.2023 ( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – praca warsztatowa oparta na studium przypadku;
Moduł X 25-26.11.2023 
( sobota 10 godz., niedziela 10 godz.) – praca warsztatowa oparta na studium przypadku.

Czas trwania: X modułów – 200 godzin.
Terapia Pogłębiona w Uzależnieniach stanowi cykl zajęć ( 10 zjazdów weekendowych – sobota i niedziela)


Kadra

dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak

Arkadiusz Bazelak

Tomasz Kołodziejczyk

Aleksandra Komorowska

Aleksandra Komorowska

Dorota Krzesłowska

Agnieszka Świątkiewicz

Agnieszka Świątkiewicz

Małgorzata Rudnicka

 


Uczestnicy

Kurs skierowany jest do specjalistów terapii uzależnień (także w procesie certyfikacji), psychoterapeutów, osób będącym w trakcie szkoły psychoterapii lub studium terapii uzależnień. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Miejsce

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Cena

  • opłata jednorazowa – 4800 zł,
  • opłata w ratach – 8×650 zł / szczegóły w umowie

Zgłoszenia

Drogi Uczestniku, by zgłosić się na szkolenie Terapia Pogłębiona w Uzależnieniach należy wysłać formularz zgłoszeniowy poniżej. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego zostanie do Ciebie wysłana umowa na szkolenie. W szkoleniu może brać w jednej grupie tylko maksymalnie 16-18 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Trwa wczytywanie

Kontakt w sprawie szkolenia


Kierownik Studium Terapii Uzależnień
dr Katarzyna Siedlecka-Pasierbiak – sprawy merytoryczne
e-mail: sekretariat@vissalutis.pl

Sekretariat Studium Terapii Uzależnień
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00