Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zaburzenia odżywiania – rozpoznanie, zapobieganie, leczenie.


Program

Celem szkolenia będzie interdyscyplinarne przedstawienie problematyki zaburzeń odżywiania. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

  • problematyką psychologii odżywania i jej podstawowymi pojęciami;
  • uwarunkowaniami stosunku do jedzenia;
  • klasyfikacją zaburzeń odżywiania w świetle DSM-V i ICD-10 oraz ich etiologią, symptomatologią i następstwami;
  • uwarunkowaniami chorób dietozależnych (nadwaga, otyłość);
  • zasadami profilaktyki zaburzeń jedzenia;
  • zasadami psychoterapii zaburzeń odżywiania w różnych paradygmatach (systemowym, behawioralno-poznawczym, psychodynamicznym).

Uczestnicy poznają również wybrane metody i narzędzia pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania ( np. Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem (KZZJ); Skala Osobistego Wpływu na Redukcje˛ Nadwagi (SOW-RN); Skala Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWS-RN); Eating Disorder Inventory, Compulsive Eating Scale; Skala Zaabsorbowania Jedzeniem (SZJ); Emotional Eating Scale (EES).
W części praktycznej uczestnicy poprzez analizę opisów przypadków będą mieli możliwość bliższemu przyjrzeniu się funkcjonowaniu osób z zaburzeniami odżywiania.


Prowadząca

dr hab. Dorota Mroczkowska – psycholog, socjolog, doktor habilitowany nauk społecznych, psychoterapeutka, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Rozmowa (2004), założycielka Wielkopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania (2015). W Centrum prowadzę terapię indywidualną, grupową, konsultacje, warsztaty oraz zajmuję się profilaktyką osób z zaburzeniami odżywiania. Od 15 lat pracuję z osobami z zaburzeniami jedzenia. Prowadzona przeze mnie terapia ma charakter integratywny – osią jest terapia psychodynamiczna (teoria relacji z obiektem), ale w zależności od potrzeb czy konieczności korzystam ze zdobyczy szkoły systemowej oraz humanistycznej. Szkoliłam się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu, obecnie jestem słuchaczką Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Odbyłam też szkolenia z zakresu analizy transakcyjnej, analizy charakteru w ramach teorii relacji z obiektem, pracy z ciałem oraz terapii ericksonowskiej. Piszę książki i artykuły dotyczące zaburzeń odżywiania, czynnie działam na rzecz propagowania i rozwoju wiedzy odnośnie zaburzeń jedzenia: układam programy profilaktyczne oraz uczestniczę w konferencjach tak krajowych jak międzynarodowych. W latach 2008-2014 byłam członkiem Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia PAN.


Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z problematyką zaburzeń odżywiania (psychologów, terapeutów, pedagogów, lekarzy, dietetyków etc.) Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis. Zaświadczenie przesłane zostanie drogą mailową.


Termin

04.06.2022 – 05.06.2022
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 450 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 22.05.2022 roku,
  • 500 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Zaburzenia odżywiania Edycja 2

500,00 

04.06.2022 – 05.06.2022
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

10 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30.04.2022 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00