Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Zaburzenia odżywiania – rozpoznanie, zapobieganie, leczenie.


Program

Celem szkolenia będzie interdyscyplinarne przedstawienie problematyki zaburzeń odżywiania. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z:

  • klasyfikacja zaburzeń odżywiania w świetle DSM-V i ICD-11 – dylematy i wyzwania diagnostyczne. Diagnoza objawowa i/czy osobowościowa? Profile osobowościowe osób z zaburzeniami odżywiania;
  • przebieg i rokowania zaburzeń odżywiania;
  • psychoterapia zaburzeń odżywiania;
  • setting w sytuacji zagrożenia życia;
  • analizy przypadków z perspektywy systemowej, behawioralno – poznawczej i psychodynamicznej;
  • interdyscyplinarne modele pracy w zaburzeniach odżywiania;
  • zasadami profilaktyki zaburzeń odżywiania;

Uczestnicy poznają również wybrane metody i narzędzia pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania ( np. Kwestionariusz Zachowań Związanych z Jedzeniem (KZZJ); Skala Osobistego Wpływu na Redukcje˛ Nadwagi (SOW-RN); Skala Poczucia Własnej Skuteczności w Redukcji Nadwagi (SPWS-RN); Eating Disorder Inventory, Compulsive Eating Scale; Skala Zaabsorbowania Jedzeniem (SZJ); Emotional Eating Scale (EES).


Prowadząca

dr hab. Dorota Mroczkowskapsycholożka, socjolożka, psychoterapeutka, doktor habilitowany nauk społecznych,  pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Współzałożycielka Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Rozmowa (2004), założycielka Wielkopolskiego Centrum Zaburzeń Odżywiania (2015) oraz Fundacji Po-Wolność do Życia działającej na rzecz profilaktyki osób z zaburzeniami odżywiania. Od 15 lat pracuje z osobami z zaburzeniami odżywiania i ich rodzinami. Pisze książki i artykuły dotyczące zaburzeń odżywiania, czynnie działa na rzecz propagowania i rozwoju wiedzy odnośnie zaburzeń odżywiania. W latach 2008-2014 członek Komisji Behawioralnych Uwarunkowań Żywienia PAN. Szkoliła się w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej (WTTS) w Poznaniu oraz Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (KCP).


Uczestnicy

Szkolenie jest skierowane do osób, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z problematyką zaburzeń odżywiania (psychologów, terapeutów, pedagogów, lekarzy, dietetyków etc.) Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie/certyfikat potwierdzający podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis w formie pdf. Zaświadczenie/certyfikat przesłany zostanie drogą mailową.


Termin

21.10.2023 – 22.10.2023
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 9:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis znajduje się w Łódź przy ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 500 zł – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 17.09.2023 roku,
  • 550 zł – pełna cena.

Zgłoszenie

Zaburzenia odżywiania Edycja 3

550,00 

21.10.2023 – 22.10.2023
Łącznie 16 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 16:15 (sobota) i 09:00 – 16:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

12 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 30.06.2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00