Zapraszamy do udziału w szkoleniu


„DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?”


Program

W teoretycznej części szkolenia, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy istnieje tzw. syndrom DDA, jeśli tak, to jak go zdefiniować. W części warsztatowej, poprzez case study uczestnicy będą mogli sprawdzić czy pacjenci tej grupy różnią się od innych pacjentów zgłaszających się na psychoterapię i na czym te różnice polegają.  Przyjrzymy się motywacji do terapii poprzez analizę problemów z jakimi  pacjenci DDA zaczynają pracę terapeutyczną. Uczestnik będzie miał okazję nauczyć się m.in.:

  • określania celu terapii i zawieranie kontraktu w terapii indywidualnej
  • kwalifikowania pacjentów do psychoterapii grupowej
  • podstaw do tworzenia programu psychoterapii grupowej dla DDA
  • korzystania z rozumienia procesu grupowego
  • tworzenia i korzystania z procedur i technik wspomagających proces grupowy.

W trakcie szkolenia pojawi się także przestrzeń na dzielenie się własnymi doświadczeniami z pracy z DDA uczestników w formie superwizji. Szkoła Psychoterapii


Termin

27.06.2020 – 28.06.2020

Łącznie 20 godzin dydaktycznych w godzinach: 9:00 – 18:00 (sobota) i 9:00 – 18:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Koszty

  • 590 zł. – pełna cena,
  • 550 zł. – cena ze zniżką dla osób które współpracowały lub współpracują z Fundacją oraz osoby które dokonają zapisu do 31.05.2020 roku.

Miejsce

ONLINE w aplikacji zoom

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Prowadząca

mgr Joanna Wawerska – Kus, psychoterapeutka, superwizorka PARPA i KBdPN, od wielu lat pracująca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, autorka licznych publikacji opisujących praktykę pracy terapeutycznej.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z pacjentami DDA. Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Zgłoszenia

Proszę wypełnij ankietę on-line i dołączyć potwierdzenie płatności.

Trwa wczytywanie

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 18 osób.

Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 31.05.2020 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00