Zapraszamy do udziału w szkoleniu

DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?


Program

W teoretycznej części szkolenia, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy istnieje tzw. syndrom DDA, jeśli tak, to jak go zdefiniować. W części warsztatowej, poprzez case study uczestnicy będą mogli sprawdzić czy pacjenci tej grupy różnią się od innych pacjentów zgłaszających się na psychoterapię i na czym te różnice polegają.  Przyjrzymy się motywacji do terapii poprzez analizę problemów z jakimi  pacjenci DDA zaczynają pracę terapeutyczną oraz przebiegowi procesu terapeutycznego adekwatnego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Dodatkowo przedstawiona zostanie także autorska klasyfikacja pacjentów uzależnionych będących jednocześnie dorosłymi dziećmi alkoholików (DDA), korzystających z terapii uzależnienia. Przyjrzymy się specyfice ich funkcjonowania w terapii oraz możliwościom i ograniczeniom, jakie pojawiają się w terapii w kontekście ewentualnej pracy nad dzieciństwem pacjenta. Podobnej analizie poddane zostaną przypadki pacjentek współuzależnionych.

Uczestnik szkolenia będzie miał okazję nauczyć się m.in.:

  • określania celu terapii i zawieranie kontraktu w terapii indywidualnej
  • kwalifikowania pacjentów do psychoterapii grupowej
  • korzystania z rozumienia procesu grupowego
  • tworzenia i korzystania z procedur i technik wspomagających proces grupowy.
  • oceniania możliwości pracy nad dzieciństwem pacjentów uzależnionych i współuzależnionych w terapii tych zaburzeń;
  • rozumienia korelacji pomiędzy byciem dda a własnym uzależnieniem i współuzależnieniem;

Prowadząca

mgr Joanna Wawerska – Kus, psychoterapeutka, superwizorka PARPA i KBdPN, od wielu lat pracująca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, autorka licznych publikacji opisujących praktykę pracy terapeutycznej.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z pacjentami DDA (specjaliści psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie procesu certyfikacji, psychoterapeuci różnych modalności). Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis.


Termin

29.01.2022 – 30.01.2022
Łącznie 20 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 18:00 (sobota) i 9:00 – 18:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 550 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 29.12.2021 roku,
  • 600 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Zrozumieć DDA Edycja 3

600,00 

29.01.2022 – 30.01.2022
Łącznie 20 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 18:00 (sobota) i 09:00 – 18:00 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

1 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.12.2021 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-990-980, e-mail: fundacja@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00