Zapraszamy do udziału w szkoleniu

DDA – kim jest pacjent, którego tak nazywamy, jak go rozumieć, jak mu pomagać?


Program

W teoretycznej części szkolenia, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy istnieje tzw. syndrom DDA, jeśli tak, to jak go zdefiniować. W części warsztatowej, poprzez case study uczestnicy będą mogli sprawdzić czy pacjenci tej grupy różnią się od innych pacjentów zgłaszających się na psychoterapię i na czym te różnice polegają.  Przyjrzymy się motywacji do terapii poprzez analizę problemów z jakimi  pacjenci DDA zaczynają pracę terapeutyczną oraz przebiegowi procesu terapeutycznego adekwatnego do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Uczestnik szkolenia będzie miał okazję nauczyć się m.in.:

  • określania celu terapii i zawieranie kontraktu w terapii indywidualnej;
  • kwalifikowania pacjentów do psychoterapii grupowej;
  • korzystania z rozumienia procesu grupowego;
  • tworzenia i korzystania z procedur i technik wspomagających proces grupowy;
  • oceniania możliwości pracy nad dzieciństwem pacjentów uzależnionych i współuzależnionych w terapii tych zaburzeń;
  • rozumienia korelacji pomiędzy byciem dda a własnym uzależnieniem i współuzależnieniem.

Prowadząca

mgr Joanna Wawerska – Kus, psychoterapeutka, superwizorka PARPA i KBdPN, od wielu lat pracująca z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i DDA, autorka licznych publikacji opisujących praktykę pracy terapeutycznej.


Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z pacjentami DDA (specjaliści psychoterapii uzależnień, osoby w trakcie procesu certyfikacji, psychoterapeuci różnych modalności). Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych, wydane przez Fundację Vis Salutis w formie pdf.


Termin

25.03.2023-26.03.2023
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 17:15 (sobota) i 9:00 – 17:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.


Miejsce

Szkolenie odbędzie się w formie ONLINE w aplikacji ZOOM

Siedziba Fundacji Vis Salutis – Łódź, ul. Gdańska 90, lok. 1-3, p. I


Koszty

  • 550 zł. – cena ze zniżką dla osób które dokonają zapisu do 31.01.2023 roku,
  • 600 zł. – pełna cena.

Zgłoszenie

Zrozumieć DDA Edycja 4

600,00 

25.03.2023 – 26.03.2023
Łącznie 18 godzin dydaktycznych w godzinach: 09:00 – 17:15 (sobota) i 09:00 – 17:15 (niedziela) – z przerwą obiadową i przerwami na kawę.

6 w magazynie

Liczba uczestników
Kategoria: Kursy

Liczy się kolejność zgłoszeń. Grupa będzie liczyć maksymalnie 20 osób.


Uwaga: W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 15.01.2023 r. nie będą zwracane opłaty za szkolenie.


Kontakt w sprawie szkolenia


Sekretariat Fundacji
ul. Gdańska 90, lok. 1-3, 90-508 Łódź
telefon: 888-960-980, e-mail: sekretariat@vissalutis.pl
biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00